Søgne - Kjelland - Kjellandsvannet rundt 

Type:
Fottur, Skogstur
Lengde:
Ca. 4,2 km
Varighet:
2 timer
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
Gradering:
Enkel
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Sørlandskysten
Sesong:
Hele året
Kjellandsvannet fra nord. - Foto: Floke Bredland

Kjellandsvannet fra nord.

Foto: Floke Bredland

Turen har fått navnet "Kjellandsvannet rundt", men kunne like godt ha blitt kalt "Kjellandsheia" fordi dette er navnet når boligbyggingen i området begynner. Se avsnittet i slutten av beskrivelsen.
Turen kan gjennomføres fra Lohneveien/Kjelland i nord eller fra Oftenes/Ausviga i sør. Denne beskrivelsen starter i nord:
Gå sørover over elva, forbi bebyggelsen og under E39. Fortsett rett fram. Ca. 30 meter etter høyresvingen vender du 90 grader til venstre. Inn på en gammel natursti som fører ut mot vannet. Følg denne stien opp i heia. Fra et stikryss hvor det står et skilt med "STI 50" går du ca. 40 meter til venstre. Deretter 90 grader til høyre og rett sørover på løype merket med rød tape. Stien går i vestkanten av ei stor myr og krysser under høyspentledningen. Terrenget er åpent. De høyeste partiene er 50 - 65 moh. Tar du en avstikker til en kolle i østkanten av heia, får du utsikt til sjøen. Fortsett sørover. Ca. 70 meter etter at du krysser et steingjerde og kommer til ei myr, tar vår rødmerkede sti av til høyre. Stien går ned til et granfelt (herfra går en hvitmerket sti/vei sørover til Ausvigheia). Vår sti går vestover i nordenden av granfeltet, kommer opp til Uffortjønn (27 moh.) og runder denne i vestlig kant. Fortsett rett fram i alle stikryss. Etter hvert kommer du til Kjellandsvannet og veien som fører tilbake under E39.
Det er få steder stien går nærme Kjellandsvannet (23 moh.), men vil du ned til vannet, tar du en avstikker fra hovedløypa. Det er noen og stier i området som dessverre ikke står på dette kartet.
Søgne Jeger og Fiskeforening har tilrettelagt for fiske etter aure og sjebbe i vannet.
Området er med i tur-orienteringsopplegget til Søgne og Songdalen Orienteringsklubb i 2015. Postene er allerede satt ut. Tur-o-pakken som inneholder fem gode kart og forslag til turer, kan bl.a. kjøpes på bensinstasjonene i Søgne og på Nodeland.

Boligområdet Kjellandsheia:
Allerede i januar 1975 kjøpte Søgne kommune det meste av området for å legge det ut til boliger. I planen er det foreslått totalt 1422 boenheter fordelt på 445 i eneboliger, 307 i kjedehus, 591 i rekkehus og 79 i lavblokker. Planen er blitt forsinket av en del rekkefølgekrav, bl.a. av at et nytt kryss med ny avkjørsel og tilførsel til E39 på Kjelland måtte være avklart.
Repstad Eiendom AS er blitt med i planleggingen og foreslår en rekke tiltak ved Kjellandsvannet og Uffortjønn som sikrer allmennheten bruk av vannene og buffersonen rundt dem til utøvelse av rekreasjon, idrett og friluftsliv, med lysløype, turstier, grøntområder, løkker, badeplasser, brygger, fisking mm. Samtidig vil naturmiljøet i størst mulig grad bli beskyttet. Hele vestsida av Kjellandsvannet forblir urørt. Og på østsida blir det en buffersone. De høyeste toppene i området vil bli bevart som LNF-områder.
(Lagt ut av Floke Bredland - floke@online.no)
Fylke: Vest-Agder

Høydeprofil