Grov Uførefjellet - rundtur 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 5,7 km
Varighet:
3 timer +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Middels +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Sogn og Fjordane

Uførefjellet har navnet sitt frå den fråflytta garden Uføre som ligg ved Norddalsfjorden nordvest for Uførefjellet. Fjellet blir og kalt Sundefjellet og er ein langstrekt åsrygg som går øst-vest mellom dei to fjordane Eikefjorden på sørsida og Norddalsfjorden i nord. Den er skogvokst med furu øverst. På den bratte sørsida er det bjørkeskog i aust og varmekjær lauvskog i vest. På nordsida finst mykje bjørkeskog med innslag av furu og granplanting. OBS - stien på nordsida er ikkje brukbar, bruk den på sørsidaVi vil oppdatere informasjon til stien på sørsida og sjå om vi kan legge til avstikker til utkiksposen på nordsida Ved trafostasjon på Grov går ein på nord sida og følgjer gjerdet til ein kjem til eit stiskille. Ta stien som tar av til venstre og følg berga oppover. Når ein kjem på høgda ser du der stien går vidare. Først ned i ei dump der det er eit stiskille, men gå vidare på stien rett fram der berget kjem fram. Utover har ein utsikt til Norddalsfjorden. Vidare går ein på stien som skrår litt oppover. Ein får ei strømlinje på høgre side. Gå vidare på stien og litt lengre framme kjem ein til eit nytt stiskille. Følg stien til venstre og snart kjem du inn i skogen. Der går det sti/hjortetråkk. Følg dette vidare utover og det skrår litt oppover. Etter ei stund får du master på venstre side, gå opp mot høyden og ein møter ei myr. Gå over myra på høgre sida og ein møter stien som ein følger til høgre vidare utover. Då er ein ikkje langt frå toppen på Uførefjellet 310 m. Eit rotveltet som ligg i stien er rett før topp. Går ein vidare utover kjem ein til utkikkspunktet. Her har ein utsikt over øyane og Florø. På ein trestamme heng turbokkasse. Returen tar ein ved og følgje stien tilbake. Går over myrer og gjennom skog. Når du kjem over bakketoppen og ut av skogen, opner landskapet seg og du ser innover Eikefjorden. Eit stykke nedi bakken er det oppbygd ein steingrunn på venstre side av stien som det har stått ein stolpe i. Her er det ein sti som tar av til høgre. Følg den og ein kjem ned på kanten og ser ned til Leversundet og Helgøya. Følg denne stien vidare til den går inn i skogen og over til trafostasjonen. 

Høgde 70 - 310 moh 

Høydeprofil

Nyttige lenker

Flora Turlag
Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.