Skregeli 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 1,7 km
Varighet:
1 time
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
Gradering:
Enkel
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Sørlandskysten, Ryfylkeheiane
Sesong:
Hele året
 - Foto: Ukjent
Foto: Ukjent

Naturtriangelet
Garden Skregeli høyrer til Flekkefjord kommune, den ligg på oppsida av riksvegen om lag 1.5 km frå Sirdalsvatnet. Garden er knytt til vatnet med eit imponerande veganlegg.

Vegen er av høg standard med viaduktar, stabbeteinar og ein rekke hårnålssvingar. Vegen er steinsatt over myrer. Det er vanskeleg å forstå bakgrunnen for dette anlegget. Garden har nok hatt ein del skog, men ifølgje Kåre Skregeli er det heiene som er det eigentlege grunnlaget for garden, og som har skap den velstand som garden er kjend for. Ein kan anta at dette er bakgrunn for investeringa av vegen.

Nyttige lenker

Skregeli
Fylke: Vest-Agder

Høydeprofil