Vestlandske hovedveg fra Bakke Bru til Tronåsen 

Type:
Fottur, Bærtur, Landeveissykling, Trilletur
Lengde:
Ca. 5,3 km
Varighet:
1 time
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
Gradering:
Enkel
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
Passer:
Voksen, Barn, Senior, Rullestolbrukere
Område:
Sørlandskysten, Ryfylkeheiane
Sesong:
Hele året
Vestlandske hovedveg fra Bakke Bru til Tronåsen - Foto: Ukjent

Vestlandske hovedveg fra Bakke Bru til Tronåsen

Foto: Ukjent

Naturtriangelet
Du kan kjøre bil over brua og videre over til Tronåsen og ut på E39 igjen ved tronåsen når veien er åpen for turister om sommeren. Men dette kan også være en flott tur å gå, sykle eller med rullestol. Mesteparten av veien er fin grusvei

Bakke Bru

Bakke bru er ei bru over Siraelva, mellom Sirdalsvannet og Lundevatnet i Flekkefjord kommune i Vest-Agder, og er Norges eldste hengebro for veitrafikk. Den ble åpnet i 1844 som en del av Vestlandske hovedvei mellom hovedstaden og Stavanger.

Brua er fredet etter kulturminneloven. Allerede i 1950-årene måtte busspassasjerer gå over brua i stedet for å bli kjørt.

Bakke bru er nå blitt erstattet med ei ny bru og er markert som severdighet på E39 sammen med Tronåsveien.

Veien videre delte seg, slik at en enten kunne reise til gårdene på vestsiden av Sirdalsvannet (Virakveien går nå hele strekningen til Tonstad), eller dra over Tronåsen for å komme til Moi og lengre vestover. Traséen var en del av indre postvei til Stavanger.
Fylker: Vest-Agder,Rogaland

Høydeprofil