Vi jobber med å oppgradere UT.no! Ta gjerne en titt på betaversjonen på ny.ut.no. Du finner helt sikkert masse feil og mangler, men vi setter uansett stor pris på tilbakemeldinger.

Øksendal 

Type:
Fottur, Bærtur, Landeveissykling, Trilletur
Lengde:
Ca. 4,6 km
Varighet:
1 time +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Enkel +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn, Senior, Rullestolbrukere
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Vest-Agder
Naturtriangelet
Øksendal

Garden Øksendal ligg på austsida av Sirdalsvatnet, den ligg lunt inne i ei hom under sju fjell. Fjella ligg i nord, og delvis i vest og aust. Landskapet er ope mot sør, og dermed lyst og solrikt.

Garden er ein av dei eldste i Sirdal og blant dei som er tidlegast nemnt i dokumenter (1404). Her har vore fast busetjing tilbake til før Svartedauen, og garden vart ikkje lagd øde under den farsotten.

Kulturlandskapet

På Øksendal er kulturlandskapet godt bevart og blir framleis omsynsfullt skjøtt. Mange steingjerde og rydningsrøyser viser at det har vore mykje stein i jorda, men også at den har vore arbeidd med og nytta. Frukttre på kvar ein gard syner at det har vore tradisjon med slike, og at jorda er god. Ruinar etter slipestein, sag, kraftstasjon, vasshjul til trøskjemaskinar talar om utnytting av fossane. Ruinane etter løer og florer på heimejorde og beitemarker fortel om dyrehald og bruk av grøda. Legene fortel om folk som ikkje var redde for å gå litt, og om utnytting av området også utanfor heimejorda.

Her er gjort funn av fleire viktige kulturminne (Gullringar, Hyrmanns-kjeret). Den er òg fleire bygningar som er bevaringsverdige og mykje spennande segnmateriale. Området har slik stor regional verdi.

Dersom du besøker garden i dag, på sommarstid, vil du sjå store område med jordbæråkrar. Desse bera vert seld m.a. nede ved vegkrysset i Haughom.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.