Vi jobber med å oppgradere UT.no! Ta gjerne en titt på betaversjonen på ny.ut.no. Du finner helt sikkert masse feil og mangler, men vi setter uansett stor pris på tilbakemeldinger.

Stølstur til Rebnisli 

Type:
Fottur, Fjelltur, Skogstur
Lengde:
Ca. 6,7 km
Varighet:
4 timer +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Krevende +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn
Område:
Sesong:
mai
jun
jul
aug
sep
okt
Fylke: Sogn og Fjordane
Luster kommune
Dette er ein tur med fin utsikt mot Skjolden og Lustrafjorden. På veg til stølen Rebnisli passerer du høgdegardane Flaten, Skåri og Rebni.

Allereie når vi passerer garden Heltne berre nokre hundre meter frå startpunktet vårt, får vi godt utsyn mot Lusterfjorden og delar av Skjolden. Dette utsynet blir berre betre og betre etter som vi arbeider oss oppover mot fjellet. Vi passerer Flaten. Som namnet seier ligg garden på ei hylle i fjellet. Garden vart fråflytt i 1976, og har ikkje vore i drift sidan. Lenger oppe ser vi frå vegen ned på garden Skåri med mange gamle bygningar. Garden har fått namn etter fjellkløfta vest for gardshusa. (Høgare oppe ligg ein støl med same namn.) Skåri har hatt mange eigarar, og var ei tid del av Sørheimsgodset. Frå 1757 har bøndene i Skåri vore sjølveigarar. I byrjinga av 1900-talet vaks det opp 11 barn på den vesle høgdegarden. Gardsdrifta vart lagd ned i 1960. Frå 1974 til 1993 var garden utan fast busetnad. I 1993 vart det bygd ny veg til gards, og Skåri vart busett på nytt. I 2000 skifte garden på nytt eigar, og eit større restaureringsarbeid vart sett i gang. Målet er å reataurerar eller byggja oppatt alle hus som har vore på garden. Av dei fire gardane i dette området, er det no berre Skåri som har fast busetnad. Garden Rebni (Ramnesletta) ligg på 370 m.o.h. Frå Rebni ser ein tydeleg stølane på andre sida av dalen: Persli, Gurosete og Osen. Rebni og Skåri har heimestøl på Rebnisli, som er endepunktet for turen vår. Høgare opp i fjellsida har dei vårstøl på Skåri, og fjellstøl (sommarstøl) på Myrasete. Høgspentlina frå Fardal til Fortun går over Rebnisli. Lina har ei spenning på 300 000 volt.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.