Frebergsvik Vest, Horten Historisk Tursti 20 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 12,5 km
Varighet:
3 timer +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Middels +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Vestfold
Hovedstien er ca 7 km lang. Utvidelsen nordover til Mulodden er ca 8 km i tillegg. Stien er kupert og stedvis ujevn og bratt.

Turbeskrivelsen er skrevet av Ole Jan Aasen i 2013. Opplegget er et samarbeide mellom Borre historielag, Horten kommune og Horten og Omegn Turistforening.

Turbeskrivelsen har referanser til tallene i bildekartet som er bilde nummer 2 i bildekarusellen over. Turbeskrivelsen kan åpnes som en pdf file. Du kan skrive ut side 2 på et A4 ark og ta det med på turen. Side 2 egner seg også til å ha åpen i et eget vindu på PC-en slik at du kan se bildekartet der samtidig som du leser teksten under.

Følg kyststien. Vandringen nærmest sjøen følger i sin helhet kyststien. Stiene/veiene er merket med blå maling, piler og kystledmerker. Grensen mellom Horten -og Re kommune går nord for Søndre Valstad.

1. Hvilehytte på Frebergkastet.
Frebergskastet har vært et populært samlingssted for lokalbefolkningen i mange hundre år. Her møttes, særlig ungdommen til dans og annen moro. Spesielt var Sankt Hanskvelden på ”Kastet” populær. I ”gamle dager” ble det danset til felespill og sang. Senere ble trekkspillet det mest populære instrumentet. Spillemennene hadde sin faste plass på ”Spillemannssteinen”. Tidligere grunneier Hans Kjell Freberg gjorde Frebergkastet enda mer attraktivt da han omkring 1990 satte opp ”hvilehytta” og inviterte turfolket inn. Rigmor og Bjørn, hans sønn, følger opp – og fortjener noen takkens ord i ”hytteboka”!

Utsikt mot sjøen: Fra høyre: Østre del av Frebergsvik, den lille halvøya Katten med furutreet på toppen og vardestedet Slettefell – lengst nord på Veggefjell. I bakgrunnen Jeløya. De andre øyene er nevnt under stasjon 4, men du ser dem fra Kastet også! Utsikt vestover: Skogsåsene i Re og Holmestrand.

2. Valstad.
Småbrukene Søndre- og Nordre Valstad hadde fastboende helt fram til 1950 årene. Da ble eiendommene solgt som feriesteder. De fastboende drev ofte bunngarnfiske. Området ved skjæret ble regnet som en god fiskeplass og brukerne hadde fiskerett for laks.

Litt lyrikk på turen: Amatørdikteren og filosofen Gunnar Fegstad bodde på Helland. I diktsamlingen ”Viser og vers frå Vestføll” som ble utgitt i samarbeid med Våle historielag i 1990 kan vi lese om Valstad – i diktet ”I mai”:

Der inne blomstrer Vallestadhagen,
og bekken glitrer lien ned.
Et lite Paradis på jorden,
har funnet her et fredet sted.


3. Friluftsområdet Garnbakken.
Garnbakken kalles fortsatt sletta et stykke nord for Nordre Valstad. Her tørket man garn og dro opp stekene om vintrene. Stek er navnet på de stokkene som ble slått ned i leirbunnen for å holde bunngarnet på plass. Fra kyststien er det mulig er det mulig å ta en avstikker til Garnbakken.

Ved regulering av hytteområdet ble det vedtatt en forskrift om atferdsregler for friluftsområdet Garnbakken. Forskriften minner brukerne om å opptre varsomt og ta hensyn til berggrunn, vegetasjon, dyre- og fugleliv. Det er ikke tillatt å fjerne planter eller vegetasjon. Bålbrenning, camping eller overnatting i båt er heller ikke tillatt. Hunder må holdes i bånd.

I dette område er det sandsteinskifer. Lokalbefolkningen brøt heller her. Sandsteinskifer er en sedimentær bergart som dannes ved at leire og slam avsettes på dypt vann. Kalken kommer fra kalkskall fra levende organismer som har smuldret opp. I det hardpressede sandlaget kan man mange steder finne avtrykk etter organismer som har levd her for mange millioner år siden (fossiler). Kalkbruddene på Langøya var rike på slike avtrykk. Sandskifer finner man også sør for Varnestangen på Falkensten. Her ble det drevet skiferbrudd i mellomkrigstida.

Området ved Nordre Valstad og et stykke nordover har spor etter vulkansk aktivitet og forkastninger i jordskorpen. På øya Tofteholmen, se pkt 4, finner mann de tydeligste minnene om jordskjelv og vulkansk aktivitet i området.

Mer lyrikk på turen: Dette skrev Gunnar Fegstad om Garnbakken i diktet "I mai":

Og Garnbakken med sine furuer,
vokst på den gamle sandstengrunn.
De står der med de slanke stammer,
det er en nordisk palmelund.


Hyttefelt. I tida 1945 - 2012 er store deler av området mellom Valstad og Sand lagt ut til hyttetomter. Noen avtaler går helt tilbake til 1921.

4. Utkikkspunkt.
Kyststien følger ”Midtre legda” gjennom hyttefeltet. Her er det regulert inn et utkikkspunkt mot Oslofjorden. Ved å se på kartet vil man finne:

Mølen: 200 dekar stor. Med unntak av en molo for fritidsbåter og et 30 dekar stort skogsområde er øya regulert som naturvernområde. Øya har en sårbar flora og rikt fugleliv. En stor gravhaug fra brosealderen ligger midt på øya.

Tofteholmen er ei lita vulkanøy som stikker opp av Oslofjorden nord for Mølen. Den ligger i kystområdet Breiangen som er betegnelsen der Drammensfjorden møter Oslofjorden. Sjøen er omkring 100 m dyp her.

Ranviksholmen er et naturreservat på 80 dekar som ligger sør for tettstedet Tofte på Hurum. Hele øya er vernet for sine spesielle botaniske vekster og geologi.

Langøya: Øya består av kalkstein. Allerede fra 1650 har ved vært kalksteinsbrudd her – moderne brudd fra 1899 med uttak av kalkstein til produksjon av sement. Produksjonen nedlagt i 1993. Noah AS driver nå et anlegg for spesialavfall på øya. Øya er ikke åpen for allmennheten, bortsett fra friareal /naturreservat på nord - og sørenden av øya.

Bjerkøya og Kommersøya: Vi ser øyene lengst vest i synsfeltet. Bjerkøya ytterst. Deler av disse øyene er naturreservat av samme grunn som Mølen. Begge har hatt kalksteinsbrudd, men virksomheten er nedlagt.

5. Sand friareal / Sand Camping.
Friområdet på Sand var fra 1600 tallet og helt til 1955 et lite gårds- og fiskerbruk. I 1960 ble området kjøpt av Våle og Botne kommuner. Nå skulle innbyggerne i de to kommunene få et badested ved sjøen. Det ble satt opp kiosk og toaletter, og folk strømmet til. Det var på denne tida folk flest begynte å søke til strendene for å bade eller ”ligge i telt” Etter hvert ble det også etablert en populær campingplass – bl.a. med regelmessig varekjøring fra Nykirke. Bygningene på småbruket er nå borte, men badestranda er fortsatt populær. I 2002 startet Re kommune, som når var en sammenslutning av Ramnes og Våle kommuner, bygging av et leirsted der småbruket lå. I sommermånedene er dette en av de mange feriehyttene i Kystleden gjennom Oslofjorden. Ellers er stedet brukt til ekskursjoner og arrangementer for skoler, foreninger og private. Det leies ut ved henvendelse til Servicetorvet, Re kommune.

Alternativ rute:

6. Snekkestad.
Vi anbefaler å forlenge turen – rundt neset ved campingplassen. Der ligger Våle båthavn. Dette området heter Snekkestad. Fram mot 1900-tallet var det en god havn for lastefartøyer og små passasjerbåter. På gården Store Snekkestad ble det tatt ut leire og brent drensrør. Disse ble brukt til drenering på jordene. Det var stor produksjon og mye av transporten ut gikk med båt sørover i Vestfold eller til Drammen og Christianiaområdet. På Snekkestad var det også to store dammer for skjæring av is vinterstid. Isen ble lagret i store ”ishus” ved stranda – og levert først og fremst de store byene. Denne leveringen ble drevet helt til kjøleskapene og fryseboksene for alvor tok over markedet i siste halvdel av 1940 årene. Fra Snekkestad går kyststien videre til Ruseberget, Mulodden – og videre til Holmestrand. Dersom man ikke ønsker å gå langs stranda tilbake til Sand, går det en god sti/vei på vestsiden av campingplassen.

Veien tilbake til parkeringsplassen på Freberg

Etter besøket på Sand vil det være naturlig å gå tilbake over brua over Hellandelva og følge samme veien man kom et stykke sørover. Da kommer man til innfartsveien til hyttefeltet fra vest. Ved å følge den kommer man fram til Hellandveien som fører fram til Nordre Freberg og parkeringsplassen der. Da er man også inne på pilegrimsleden fra Oslo til Larvik.

Høydeprofil

Annonse
Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.