Kanalen – Storgata - Fyllinga, Horten Historisk Tursti 2 

Type:
Fottur, Trilletur
Lengde:
Ca. 4,3 km
Varighet:
2 timer +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Enkel +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Vestfold
Stien er ca 5 km lang, lettgått og barnevognvennlig.

Turbeskrivelsen er skrevet av Endre Pedersen i 1996 og revidert i 2013. Opplegget er et samarbeide mellom Borre historielag, Horten kommune og Horten og Omegn Turistforening.

Turbeskrivelsen har referanser til tallene i bildekartet som er bilde nummer 2 i bildekarusellen over. Turbeskrivelsen kan åpnes som en pdf file. Du kan skrive ut side 2 på et A4 ark og ta det med på turen. Side 2 egner seg også til å ha åpen i et eget vindu på PC-en slik at du kan se bildekartet der samtidig som du leser teksten under.

1. Kanalen
ble gravet ut i årene 1854-1867, og ble anlagt for å trekke orlogsfartøyene ut i fjorden når vindforholdene gjorde det vanskelig å komme ut Vealøsgapet.

2. Kirkegården
ble anlagt av Marinen i 1853. Kapellet med krematorium kom i 1939 og avløste et gammelt trekapell fra 1880-årene. Veggdekorasjonene var en gave fra Hortens Sparebank i 1946 og ble utført av maleren Per Vigeland i 1950-årene.

3. Weldingstatuen
er reist til minne om den første nordmann som falt i 2. verdenskrig, 8. april 1940, kaptein Leif Welding. Statuen ble bekostet av skipsrederne Anders Jahre, Sven Foyn Bruun og Anton von der Lippe. Den er utført av Carl E. Paulsen og ble avduket i 1950.

4. Horten videregående skole
avd. Bekkegaten er en fortsettelse av den gamle Middelskolen, som kom hit i 1879.

5. Lystlunden
var opprinnelig et friområde for Marinens mannskaper med familie og bekjente. I dag er det en kommunal park med andedam og skulpturer. Her ligger også byens idrettsanlegg.

6. Dr. Mantheys klinikk
var en kirurgisk privatklinikk opprettet av Carl Ludvig Manthey (1868-1933) i 1912 og lå i Skippergaten 20. Dr. Manthey var også sjef for Marinens Sanitet. Etter krigen ble klinikken overtatt av staten og fungerte som byens sykehus inntil det nåværende Horten Sykehus ble tatt i bruk i 1954. I dag er det leiligheter i gården.

7. Den gamle politistasjon
sto ferdig i 1940. Den nye politistasjon holder til i Langgaten 7.

8. Torget
er et resultat av bybrannen i 1878, hvor hele strøket mellom Apotekergaten og Bekkegaten brant ned. I 1947 ble det utgravd og asfaltert. Fontenen er en gave fra Horten Gjensidige Brannassuranseforening, avduket i 1954. Den er utført av Carl E. Paulsen. Torvet 6A ble oppført i 1956 av daværende Hortens Sparebank, som senere ble til Sparebanken NOR. Bankens historie går tilbake til 1846. Horten kommune hadde i mange år sine administrasjonskontor her. Nabobygget er Horten kino, oppført i 1936. Kinodriften er i dag overtatt av Norsk Kino.

9. Ludvig Larsens gård
på hjørnet av Torvgaten og Storgaten stod ferdig i 1899. Forretningen er for lengst opphørt og erstattet av andre virksomheter.

10. Alfred Berg
er byens eldste kolonialforretning, etablert i 1899. Til denne gården kom den i 1915. Huset er satt opp etter den første bybrannen i 1859. Her har både sorenskriver og postkontor hatt tilhold. Bank og slakterforretning har det også vært her.

11. Horten Farvehandel
ble etablert i 1910 i disse lokalene på hjørnet av Storgaten og Apotekergaten og var her i nesten hundre år før den ble avviklet. I dag er det gaveforretning i lokalene. I annen etasje var det i tidligere år kafe. Før farvehandelen kom var Horten Apothek her, skole har det også vært her.

12. Storgaten 19
er kanskje byens fornemste bygning i funkisstil. Den stod ferdig i 1939. Arkitekter var Michaelsen & Michaelsen, Oslo. Her hadde Vestfold Ungdomsfylking sin kjente kafé Fylkingen.

13. Handelsstanden
er konsul C. Andersens gamle eiendom. Han drev trykkeri, bokbinderi, albumfabrikk og forlag. Ukebladet Illustrert startet her. Handelsstandsforeningen kjøpte huset da Andersens forretning opphørte i 1930.

14. Braarud nordre
er en av byens eldste bygninger på et av de første gårdsbrukene her på stedet. Den opprinnelige bygningen er fra 1700-tallet, men den er senere utvidet mot nord. I mange år fungerte bygningen som byens eldresenter. Inntil for noen år siden fantes det enda en gård på Braarud, nemlig Søndre del av Braarud Nordre. Den er i dag helt borte.

15. Thuegaten
har sitt navn etter mor og datter Thue, som hadde et lite hus på hjørnet av Storgaten hvor Nordbygården kom senere.

16. Braarudgården
ble satt opp av banksjef Jacob Braarud. Den eldste delen, på hjørnet av Thuegaten, stod ferdig i 1909, mens den nordre delen kom til i 1912. Løveapoteket, som tidligere het Hortens apotek, kom hit da gården var ny.

17. Nordbygården
stod ferdig i 1924. Byggherre var kjøpmann L. A. Nordby. Her holdt Telegrafen til i mange år ved siden av Kaffistova i 2. etasje.

18. Metodistkirken
ble innviet 1. juledag 1875. Byggesummen var svimlende 4000 Spd. eller kr 16.000.

19. Anders Jørgensens gate
er oppkalt etter kullhandleren og skipsrederen (1846-1926), som bodde der hvor Rådhuset ligger i dag. Gaten het tidligere Strandgangen.

20. Håndverkeren
var hjemmet til byens første ordfører, da Horten ble skilt fra Borre i 1858, Honoratius Halling (1819-1886). Senere bodde kommandør C. W. Wisbech (1832-1897) her. Håndverkerforeningen overtok eiendommen i 1938.

21. Avholdslokalet
var byens festivitetslokale, bygd i 1889. I dag er salen borte, bare bygningen mot Storgaten står igjen. Her ble det spilt revy og teater, her har det vært vekkelsesmøter og begravelser.

22. Borrebanken,
eller Sparebank 1, som den heter i dag, går tilbake til 1916. Hit kom banken i 1938, siden har den utvidet sydover. Den opprinnelige bygningen var tegnet i funkisstil av arkitekt Fr. Lykke-Enger, Oslo. Ved utvidelsen måtte kjøpmann Wolds gamle murstensgård på hjørnet av Nordre Enggate vike.

23. Skolene
er byens gamle folkeskoler. Trebygningen er fra 1879, Den røde kom i 1895 og Den gule i 1924. I trebygningen holdt Folkebiblioteket, E-verket og Husmorskolen til i flere år. I dag er det musikkskole i Den røde, og i trebygningen er det kulturhus.

24. Wistingstatuen
ble avduket i 1938 til minne om polarfareren Oscar Wisting (1871-1936). Ved siden av ham står hunden Oberst. Monumentet er utført av Carl E. Paulsen, og bekostet av innsamlede midler.

25. Braarud søndre
er en av Hortens eldste eiendommer. Her bodde skipsreder Arne Becker (1825-1901) i mange år. I nyere tid hadde bakermester O. E. Grinde (1879-1956) sitt hjem her.

26. Falsens gate
er oppkalt etter kaptein i Marinen og tidligere ordfører på Horten, Christian Magnus Falsen (1845-1890), sønnesønn av Eidsvollsmannen med samme navn.

27. Tollbetjent Christophersens gamle hus
fra 1839 brant ned for noen år siden. Teppemagasinet eier i dag denne eiendommen. Murbygningene er adskillig nyere og rommet verksted og smørehaller den gang Horten Standard hadde bilforretningen sin her.

28. Ferjegaten
er den første anlagte gate i Horten. Den kom omkring 1820 da Baltzer Rustad flyttet fergetrafikken til det som nå er Rustadbrygga.

29. Grand-Ocean
er opprinnelig to hotell. Grand startet sin virksomhet i 1850-årene som Sørbys Hotell. Ocean åpnet i 1984. I dag Best Western Horten Hotell. I naboskapet ligger Hotel Horten Brygge.

30. Folkets Hus
ble bygget som Baggerød Hotell i 1956.

31. Fergene
besørger trafikken over fjorden og har gjort det i hundrevis av år. Siden 1820 har fergeleiene vært her.

32. Fishland
er oppkalt etter Horten Jazzclubs legendariske klubblokaler på gamle Hortens Brygge på den andre siden av havnebassenget. Turistkontoret er i samme bygning. I tidligere tider hadde Felleskjøpet sitt lager her. Nilsens Dampskipsekspedisjon hadde sitt kontor der inngangen til restaurant Fishland er i dag.

33. Tollboden
flyttet inn i egen bygning i 1936. Horten ble eget tollsted i 1860, men er nå nedlagt.

34. Dypvannskaia
ble anlagt på det gamle sjøbadets grunn og stod ferdig i 1956.

35. Fyllinga
er byens småbåthavn. Det pussige navnet kommer av at her deponerte man de enorme massene fra utgravingen av Kanalen.

Høydeprofil

Annonse
Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.