Kyststien i Bamble: Rognstranda - Åby 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 9,0 km
Varighet:
3 timer +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Middels +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Telemark
Bamble Turlag

Generelt om kyststien

Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er tilrettelagt av Bamble Turlag i perioden 2010 - 2012 og vil bli videreutviklet etter dette. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø.

Kyststien byr på store variasjoner, hvor hver enkelt del har sine særegne kvaliteter. Stien presenteres seksjonsvis på UT.no.

Rognstranda - Åby

Denne delen av stien er gjennomgående lett og grei å gå. Bratt bakke et par steder.

På Rognstranda er det campingplass og flott sandstrand. Geologiparken Gea Norvegica Geopark har informative informasjonstavler her. De viser den helt spesielle geologisk historien på stedet. Det er anlagt en flott grillplass.

Fra Rognstranda går stien sørover gjennom hytteområdene. Det kan være vel verd å ta avstikkere ut mot sjøen for fisking eller rasting.

Fra Ormevika går kyststien videre sørover langs hytteveien mot Hydrostranda. Det går også en alternativ sti som går langs kysten mot Hydrostranda. Her går stien i naturskjønt terreng ganske nær vannkanten og kan absolutt anbefales. Dette er også et værhardt område, så ved dårlig vær må man være aktsom, eller alternativt heller gå langs hytteveien. 

Hydrostranda var tidligere feriested for medlemmer av hydroarbeidernes fagforeninger. På sørvestsiden av anlegget ligger servicesenter og blankskurte svaberg med ypperlige bademuligheter.

Man kommer etter hvert til selve badestranda med langgrunn fin strand og flott gresslette innenfor.

Selve kyststien går nå nordover til innkjøring for hyttefeltet, men det er også mulig å følge egen merket sti over Svaneheia rett vest for stranda. Den er til dels bratt og kan være vanskelig å gå hvis det er vått og glatt. Ellers er turen fin, med flott utsikt over havet.

Fra parkeringsplassen for Hydrostranda går stien gjennom skogen og noe på vei til gården Kløvsgård og videre mot Vinjestranda. I bakken ned mot Vinjestranda anbefales det å ta en liten avstikker til flott utkikkspunkt (skiltet) over Vinjestranda. Et fint sted å ta en rast.

I bunnen av bakken kommer man til Vinjekilen. Dette har vært en isdam og er nå naturreservat. Herfra gikk den gamle ferdselsveien til Bamble kirke og det er nå anlagt en gang og sykkelvei til kirken fra området. I bunnen av den bratte bakken på sykkelstien ligger Hervik. Dette kan være restene etter båthuset for leidangskipet til skipreidet (militær ordning) i Bamble. Her ble krigsskipet oppbevart når det ikke var i bruk. Husk vannstanden var 4-5 meter høyere da dette var aktuelt for 1000 år siden.

Stien går langs den idylliske Vinjestranda, hvor det ofte kan være store flokker med svaner. Her går vi over en lang gangbane og bro anlagt av Bamble Turlag.

Fra veien langs Vinjestranda går stien i en bratt kneik i sør/vestenden og går en kort strekning gjennom skogen, før man igjen kommer ut i kulturlandskapet mot Åby. Åby var tidligere et travelt knutepunkt og ladested, og var også kommunesenter i den gamle Bamble kommune.

Dersom man ikke ønsker å gå hele strekningen, kan følgende turer være verd å forsøke.

1) Start på Rognstranda og følg stien til Hydrostranda. Herfra kan man følge asfaltveien tilbake til parkeringen på Rognstranda.

2) Start ved parkeringen for Hydrostranda. Herfra kan det være fint å ta en avstikker til selve Hydrostranda og tilbake til parkeringen før turen går videre vestover langs kyststien. Følg stien til den første veien i Vinjestranda og gå vestover til du treffer sykkelstien. Følg denne østover til asfaltveien ved Rognstranda. Følg asfaltveien tilbake til parkeringen ved Hydrostranda.

3) Start på parkeringsplassen for Vinjestranda. Følg stien over Vinjestranda til Åby. Følg deretter sykkelstien nord-østover tilbake til parkeringen på Vinjestranda.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.