Fottur Hellemobotn/Vuodnabahta – Gjerdalen/Jierddavuobme 

Type:
Fottur, Fjelltur, Telttur
Lengde:
Ca. 24,9 km
Varighet:
2 dager, 3 dager +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Ekspert +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen
Område:
Sesong:
jul
aug
sep
okt
Fylke: Nordland
Profilbilde for Kjell Fredriksen
Kjell Fredriksen
Fra lang, lang tid tilbake har det vært trafikk fra Hellemobotn til Sverige og til Gjerdalen.
Turen til Sverige ender i Vaisaloukta, og det er stor trafikk på denne ruta. Men vi velger den turen som går til Gjerdalen i Hamarøy og Sørfold.
Denne turen er en klassiker og det er mange som går her. Hva som er best av å starte i Hellemobotn eller Gjerdalen, er vanskelig å si. En kan ta hurtigbåten inn fra Drag og starte turen med en gang. Men da får en bratte stigninger tvert. Starter en fra Gjerdalen har en allerede mye høyde når en går ut av bilen, og det er lettere å ta nedstigninga fra høydene ovenfor Hellemobotn. Her må en også ta i betraktning at veien opp til Gjerdalen er åpen for biltrafikk fra 15. juli til 15. oktober. Ellers må en beregne én ekstra dag på vandringen bare gjennom Gjerdalen. Men har en da vært litt uheldig og brukt lengre tid enn enn beregnet, så kan det bli noen dager å vente på hurtigbåten fra Hellemobotn og ut fjorden.
Vi velger å starte i Hellemobotn. Her er to brukte stier for å komme seg opp på fjellet. En går over brua til Njallarheim – hytta til Tysfjord Jeger- og Fiskerforening – går over ny bru til vestsiden av Draugelva/Rávggajåhkå og følger sti nedover nesten frem til Biedáluokta. Etter om lag 200 meter deler stien seg, og den som går til venstre fører oppover fjellet på nordsiden av Draugelva/Rávggajåhkå. Det blir fort bratt men du kommer raskt og greitt opp. Vel oppe går du på østsiden av Juobmoridvárre og langs Sørelva mot skaret mellom Livsevárre og Girkkovárre Kirkfjellet. Her kommer du inn på den andre løypa som vi kommer til om litt. (Den som er inntegnet på kartet)
Fra Hellemobotn tar du nå den stien som går mot øst og Sverige. Du får en liten kneik til å begynne med, men vel oppe på denne, flater det ut, og det er lett å gå. Du krysser Njallajåhkå (Stabburselva) på bru, og om litt får du ei ny lita bru. Her begynner stigninga, og veien deler seg – en til venstre mot Sverige og den andre mot Gjerdalen. Du tar rett opp og mot sør. Her kan du følge noen stiger, eller følge den gamle stien noen hundre meter til venstre og der gå på de tyske trappene. Når du nærmer deg flatene, krysser du den samme elva på nytt og kurser sørvestover. Du har nå jevn og grei stigning på din tur opp mot Tjudehårro og Gierrisluoppal nederst i Ruonasvágge som du krysser helt i nerenden. Der er en grei vadeplass over Rávggajåhkå/Draugelva såfremt ikke elva går stri mot Sørelva. Å finne en god plass å krysse denne kan være vanskelig hvis den går stri, men du får bare gå oppover dalen et stykke og prøve. Men det går normalt bare greit. Så tar du sikte på det før nevnte passet og går på østsiden av det hjerteformete vatnet 785 og gjennom passet - av lokalbefolkningen kalt Løytnanta gurra/Løytnantskaret. Her ligger nå 2 høvelig runde vatn foran deg i Stærovágge. Du kan gå på begge sider av det nederste vatnet og så videre mot Livsejávrre. Du har i sør mektige Reinoksfjellet/Hierggevárre. Du går langs Livssejávrre sørside og må krysse flere bekker som kommer fra breen i sør. Her kan det være lurt å holde god høyde. Så er det å fortsette ned til Slædovakkjávrre, gå på østsiden av dette og ned til ei lita demning. I bakken nedenfor står det også ei hytte. Herfra gikk den gamle løypa ned gjennom dalen på vestsiden av elva Livsejåhkå og langs Stillelva/Jierddavuomjåhkå. Nå er det tydelig anleggsvei fra demninga og på østsiden av dalen langs elva til den gode anleggsveien som går opp gjennom Gjerdalen. Du kommer inn på denne veien der høyspenten krysser veien like nedenfor skoggrensa. Da er du på bilvei ned til Kobbvassgrenda. Den er som før nevnt åpen mellom 15. juli til 15. oktober.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.