Topptur i Øyungsfjellet 

Type:
Fottur, Fjelltur, Topptur
Lengde:
Ca. 21,2 km
Varighet:
6 timer +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Middels +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen
Område:
Sesong:
mai
jun
jul
aug
sep
okt
Fylke: Hedmark
Hamar og Hedemarken Turistforening
17 km i lett snaufjellterreng.
Lengde: 17 km.
Turkart: Åstdalen.

Følg sti mot Øyungsjøen til høyde 894 m.o.h., ta av til venstre og følg sti opp mot Øyungsfjellet. Den første høyden er Danseren, 1009 m.o.h. her kommer Rondanestien opp fra stikrysset nær utløpet av Øyungsåa. Videre nordover følger Jomfua og Tjuven på rekke og rad. Er været godt og sikten god, ser vi nå Rondane i nord- nordvest. Vi fortsetter langs merkningen mot Godlidalshytta, HHTs ubetjente kvarter som leies av Philske Sameie i østskråningen av Godlidalen. Har du DNT- nøkkelen med, kan det rastes innendørs om være skulle være dårlig. Lia rundt og innenfor Godlidalshytta har særlig stort forekomst av vasskjeller, som springer ut av grunnen p.g.a. gunstige geologiske forhold. Vannet siger ned i grunnen, men støter mot tette morenesjikt og tyter så ut i dagen som friske oppkommer og bekker. Vi tar nå stien opp mot Tua, 1090 m.o.h., Ringsakers høyeste punkt. Flott utsikt mot Rondane i nordvest og Jotunheimen i vest! Gå videre nordøstover, på nordsiden av den store myra i enden av Londalen og ta sørover på stien frå Stor- Elvdal forbi Himmelkampen, 1063m.o.h., grensepunkt mellom Ringsaker, Åmot og Stor- Elvdal kommuner. Vi er nå i prektig molteterreng, noe du fort blir klar over om du kommer her i august. Stien fører over Svartkampen tilbake mot Øyungen og P- plassen. Dette er avgjort er av de flotteste turene i Ringsaker!

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.