Jettegryta på Sild ved Risør 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 1,1 km
Varighet:
1 time +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Enkel +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Aust-Agder
Aust-Agder Turistforening
Jettegryta på Sild ligger nær Åkvåg i Risør kommune. Den ligger på glattskurte svaberg helt nede ved sjøkanten,og er et yndet utfartssted for fastboendeog turister. Den kalles og for badegryta på Sild, og er et naturformet badebasseng som benyttes av svømmedyktige barn og voksne.
Det åpne landskapet har tydelige merker og spor som
fører 10000 år tilbake i tiden. Da smeltet den tykke ismassen
som dekket landet vårt, og is, vann og stein var med
på å forme landskapet og har satt sine stempler her. Det
er fint å ha i tankene når en går tur i dette området.
TUREN:
Starten av turen går på smal grusvei, videre på sti og den
siste delen på svaberg. Det er småskog kratt og lyngheier,
mindre bevokst jo nærmere en kommer målet. Over halv-
parten av veien er merket med treskilt som viser retningen
til jettegryta . Den siste delen av turen er det satt markører
direkte i berget. De står slik at når en kommer til en
markør, er den neste godt synlig. Slik fortsetter det helt
fram til en får øye på jettegryta nede ved sjøkanten. I
sjøen rett utenfor ligger et skjær med en varde på. Det er
Sildeskjær.
HVORDAN GRYTA HAR BLITT TIL
I riktig gammel tid trodde folk at det var jettene( trollene
) som hadde kokt graut i grytene, og at det var slik de
runde hullene i berg ble til. I vår tid har vitenskapen gitt
oss andre forklaringer på dette spesielle fenomenet.
Det er vanskelig å forestille seg de enorme ismassene som
dekket landet vårt under istiden. Da de smeltet for ca.
10000 år siden, førte de med seg store mengder med smeltevann,
steiner og grus. Gigantiske ismasser seg framover,
formet og polerte landskapet. Smeltevannet kunne med
stor kraft renne ned i sprekker og hull i breen. Da ble
vann, grus og stein satt i en virvlende bevegelse, og boret
seg ned i fjellet. Noen ganger gikk massen mot høyre, og
noen ganger mot venstre. Massen lagde ofte tydelige
gjenger i grytene som ble skapt.
Jettegryta er sirkelrund og har en diameter på 6m. Det er
omtrent 6 m dypt ned til bunnfallet i gryta. I dag ligger
den rundt 1m over havnivået, og dermed blir vannet i
gryta ofte skiftet ut i den sørlandske sørvesten og ellers i
pålandsvær. Gryta ligger i et friluftsparadis og sier liksom
velkommen til alle. I tillegg til selve gryta har skjebnen
plassert ei stor flyttblokk helt inn til kanten. Den formelig
roper ut at isen har båret og lagt den pent og pyntelig
og meget pedagogisk ved siden av gryta. Alle kan se at
den er en helt annen bergart enn granitten og gneisen på
Sild. Flyttblokka er av amfibolitt, og har en mørkere farge
enn omgivelsene. Om ikke dette var pedagogisk nok,
finner vi skuringsstriper på steinen. Skuringsstriper finner
vi også rundt i landskapet i nærheten. Det er et bevis på
at det ikke er sjøen som har skapt denne enestående gryta,
men innlandsisen. Landet ved Sild lå mellom 50 -100
meter lavere før isen smeltet, og gryta er skapt av isen
under havet. Denne fantastisk flotte jettegryta er virkelig
verdt et besøk både på fine sommerdager, men også når
værgudene viser seg fra en mindre gjestmild side.
Ikke langt fra Sild fant elever ved Hope skole 2 gryter
oppe i skogen på 1980 tallet. De ble gravd ut. Den ene var
4,5m dyp, og en stor furu sto som en potteplante midt i
gryta. Lærer den gangen var Finn Jonas. Det er fra hans
artikkel ”Jettegryter,-merker etter englenes tårer” faktaopplysningene
her er hentet fra. Hele artikkelen står i
Risør-magasinet 2007/2008. Turopplevelsen blir en helt
annen når en kjenner til noe av historien som er knyttet
til dette området. Se Vassvikheia i turbeskrivelsen til
Hisåsen.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.