Løvstakken fra Melkeplassen 

Type:
Fottur, Topptur
Lengde:
Ca. 4,9 km
Varighet:
4 timer, 30 minutter
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
Gradering:
Enkel
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
Passer:
Barn, Voksen, Senior
Område:
Byfjellene i Bergen
Sesong:
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
Glimt fra 7-fjellsturen over Løvstakken. - Foto: Torill Refsdal Aase

Glimt fra 7-fjellsturen over Løvstakken.

Foto: Torill Refsdal Aase 7-fjellsturen Løvstakken av Torill Refsdal Aase. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

Bergen og Hordaland Turlag
Med variert vegetasjon, terreng og dyre- og fugleliv byr Løvstakken-området på på så vel fine og vare som mer røffe og barske naturopplevelser - alt lett tilgjengelig fra bebyggelsen. Løvstakkenmassivet benyttes i hovedsak av folk som bor i området, skjønt turen dit er absolutt å anbefale, ikke minst for å oppleve byen fra en ny og spennende vinkel. Turens lengde varierer mellom 2 og 4 timer. Lengst er turen fra Bønes i sør til en av nedgangene i nord eller omvendt. Kortest og lettest er turen opp til det sørlige platået, hvor Gullsteinen er et naturlig mål.

Melkeplassen - Løvstakken - Grønnestølen

Fra nordvest er Riplegården ovenfor Melkeplassen innfallsporten til Løvstakken-området. Herfra går turvei med trapp opp til øvre Riplegården, hvorfra opparbeidet sti til venstre fører opp mellom husene til terrenget. Stien tar av ved en brannhyderant / overbygget bekkeløp. Trasen opp fra Melkeplassen inngår i 7-fjellsturen, som forsetter forbi Klauvsteinen over Ramnefjellet. Stiene er varierte og morsomme, særlig populær er stien over Ramnefjellet med utsikt vestover.

Nedgangen fra Løvstakken følger stien østover mot Griseryggen. Herfra veder stien sørover og bratt ned til Grønnestølen...
Fylke: Hordaland

Høydeprofil