Tur til Brønnøya 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 6,6 km
Varighet:
2 timer
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
Gradering:
Enkel
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Oslofjorden, Oslomarka
Sesong:
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
 - Foto: Ukjent
Foto: Ukjent

Asker Turlag
Bilfri idyll
Brønnøya er et trygt og rolig turområde som passer perfekt for en familietur. Spennende med kabelferge om sommeren og gangbro om vinteren!

Øya er et unikt lite samfunn med mange fritidshus og noen fastboende. Det er fint å gå eller sykle på små, sjarmerende veier. Ta gjerne avstikkere til fri- og skogområdene som dekker ¼ av øya. Våren kommer tidlig. En tur i april, når blåveis og hvitveis står i flor, er å anbefale. Da er det også et yrende fugleliv.

Navnet Brønnøya skyldes at sjøfolk før i tiden bunkret spesielt godt ferskvann fra brønner på øya. Høyest på øya er det funnet to steinalderboplasser. Jordbruk kan ha vært drevet i 1500 år. I 1826 hadde gården Brønnøya 216 dekar innmark, fire hester, 16 storfe og 20 sauer. Fortsatt har den noen husdyr og det dyrkes solsikker og mais.

Fra middelalderen av drev bøndene på Brønnøya med kalkproduksjon som tilleggsnæring. Det er registrert hele fem rester etter gamle kalkovner. Sist på 1800-tallet var det industriell produksjon, først ved Sandbukta der eneste gjenværende kalkovn står (bygd 1874). Siden var det drift ved Store Ostsund, der det er store kalksjakter. Du kan også gå inn i sjakter fra veien Skogfaret (S).

Viernbukta naturreservat er en viktig rasteplass for fugler på trekk. Kanskje du får se en gråhegre? Ta med fuglebok og kikkert! Informasjonstavler i begge ender av reservatet forteller mer om hva du kan se. På skjæret Katterompa og Pilodden innenfor er det fint å bade og kose seg.

Hele Nordre Langåra er friareal og flott sted for overnattingstur. Du kan komme dit med båtene Rigmor/Rigfar eller egen farkost.

Kart: Veikart for Asker og Bærum 1:20 000
Terreng: Lett kupert. Gang/sykkelveier, brøytes vintertid. Fint for barnevogn. Rullestolbrukere kan trenge noe hjelp,
bratt ned til kabelferje/gangbro.
Fylke: Akershus

Høydeprofil