Tuastadvatnet - En glitrende perle 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 6,3 km
Varighet:
2 timer +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Enkel +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Rogaland
Haugesund Turistforening

På søndre delen av Karmøys fastland ligger Vormedalsvatnet og Tuastadvatnet, kun skilt av Tuastadvegen som går mellom Vormedal og Tuastad. I realiteten renner Tuastadvatnet over i Vormedalsvatnet og begge er viktige ferskvannressurser for FMC Biopolymer, som ligger ved sjøen på Vormedal og produserer alginat fra tang og tare.

Tuastadvatnet ligger svært idyllisk til, omkranset av variert terreng, skog og noe lynghei. I søndre kant finner du GamleTuastadvegen som knytter sammen Snik og Tuastad, en gammel ferdselsåre av god stand som er fin å gå og sykle på. Tar du runden rundt vatnet, venter en flott to timers tur på deg. Er det en varm sommerdag, ta gjerne et bad underveis! På grunn av parkeringsforholdene, anbefales det å starte fra Tuastad bygdahus. For å komme dit, kjører du Spannavegen, forbi Tuastad skole. Ta første vei til høyre, merket bygdahus, og parker ved huset.

Turen starter med å gå innover gamle Tuastadvegen. Etter cirka 200 meter tar du inn på stien til høyre. Stien tar av midt i hogstfeltet og er ikke så lett å få øye på, så følg godt med. Denne følger du inn i skogen og videre langs vatnet ca 1,5 km. Du vil så møte på en bred sti-ta til venstre her.Da er du ved Oterstø, en halvøy helt nord i Tuastad-vatnet. Følg stien over Oterstø og du nærmer deg Tuastadvegen. Ved det røde huset fortsetter stien til venstre over et hogstfelt. Du krysser under høgspentlinjene som går til Hydro og går først over et hogstfelt , så inn i et skogsområde der stien går sørover langs vestsiden av vatnet. Når du kommer ut av den tette granskogen ser du den forholdsvis markerte toppen, Storevarden i sørvest, et flott utsiktspunkt som det anbefales sterkt å ta en tur opp om. På toppen er det rester etter en grav fra bronsealderen. Vender du blikket nord for Snikstjørn, ser du Mykje skole. For å komme tilbake til utgangspunktet, går du ned på hovedstien igjen og følger denne videre sørover. Den går parallelt med Tuastadvatnet og høgspentlinja til Hydro helt fram til Gamle Tuastadvegen. Følg denne østover og du kommer tilbake til utgangspunktet,Tuastad bygdahus. Og er du riktig heldig, er du der når bygda-laget har kafé og søndagsmiddagen er i boks.

Grusveien berører Tuastadvatnet i søndre kant og knytter sammen Røyksund i øst og Snik som ligger like sør for Vormedal, i vest. Det er nok få som idag bruker den gamle vegen som vet at dette var eneste ferdselsveien fram til 1930-årenefor den som ville ta seg fram landevegen mellom Førdesfjorden og Karmsundet. Den ble anlagt mellom 1882 og 1893 i et samarbeid mellom Vegstyrelsen og oppsittere på Tuastad og Røyksund. Den ble også viktig for røyksundbuer som arbeidet ved trikotasjefabrikken på Vormedal på begynnelsen av 1900-tallet.

Kjøretid: Fra Haugesund 15 minutt.

Parkering: Gratis ved Tuastad bygdahus

Gangtid: Omtrent to timer rundt vatnet. Middelslett tur. Turen krever gode fjellsko eller støvler.

Kart: Tuastadvatnet (o-kart), Norgeskartet 10015 Haugesund.

 

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.