Hovinfjellet i Ullensaker 

Type:
Fottur, Topptur
Lengde:
Ca. 3,0 km
Varighet:
1 dag +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Enkel +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Sesong:
mai
jun
jul
aug
sep
okt
Fylke: Akershus
DNT Oslo og Omegn
Et flott utsiktspunkt vest i kommunen

Hovinfjellet ligger i Ullensaker statsallmenning. Hovifjellet på 271 m o.h. er dominert av barskog. Toppen ligger i et område med småkupert skogsterreng. Det er mye sopp og bær i området og også muligheter for jakt og fiske. Rett før toppen ble det anlagt et stort høydebasseng i forbindelse med bygging av Oslo lufthavn Gardermoen.

Ta av fra RV 179 og følg skiltingen mot skytebanen. Her fra er det en fin fottur til toppen av fjellet, skogsbilvei (skiltet) fram til høydebassenget og ca 300 m på sti opp til toppen (se skilt utsiktspunkt). Der ser du blant annet flyplassen, Romeriksåsen og Mistberget. Vest for toppen er det et fint område å leke på, der er det bl.a. et stort tre som har falt ned. Området har stor bestand av elg, noe rådyr, ekorn og hare. På turen passeres et stort myrområde, Hausetermosan, (vest for skogsbilveien) som ble brukt til uttak av torv inntil 1990. Dersom du ønsker en lengre tur, har Statskog merket en sti (se skilt Majorseter) som starter litt bratt opp øst ved høydebassenget. Stien går først nordover og er laget som en rundløype. Den ender litt vest for starten ved bommen. Det er også mulig å følge skilt mot Majorseter ved Hauenseter gård og videre ut på Sætreveien. Herifra kan du gå videre mot Kopperud og Nordkisa, eller Dal og Mogreina.

For å komme dit tar vi av ved Rv 179 ved jernbanebrua på Hauenseter. Følg skilt mot skytebanen forbi Hauenseter gård til bommen. Det er få parkeringsplasser nær bommen. Imidlertid kan man parkere ved Hauenseter stasjon, da blir det noe lenger tur. Ved bommen er det også en annen bom og innkjøring til Forsvarets skytebane og Hauenseter leir med forsvarets hundeskole.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.