Norge på langs langs Nordryggen 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 2700,7 km
Varighet:
100 dager +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Ekspert +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Fylker: Troms,Finnmark – Finnmárku,Nordland,Oppland,Sogn og Fjordane,Buskerud,Vest-Agder,Rogaland,Aust-Agder,Telemark,Hordaland,Hedmark,Sør-Trøndelag,Nord-Trøndelag
Den Norske Turistforening

Nordryggstien strekker seg fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord langs etablerte stier i DNT’s rutenett, og skal være en innfallsport for turgåere til kunnskap om fjellenes geologi.

Norge er beriket med en rekke «fjellheimer»: Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane, Trollheimen og Saltfjellet. De fremstår som enkeltområder, men de henger mer eller mindre sammen og utgjør en gjnnomgående fjellkjede som er Europas lengste. Den begynner i Agder og Rogaland, driver nordover gjennom Hordaland, Telemark, Sogn og Fjordane, Oppland, Møre og Romsdal, trøndelagsfylkene, Nordland, Troms for så å forsvinne i Finnmark. Til sammen 1700 km.

Fram til 2013 hadde ikke denne fjellkjeden et navn, men i 2013 gjennomførte Norsk Geologisk Forening (NGF) og DNT en navnekonkurranse der vinnernavnet ble stemt frem på UT.no. Navnet ble Nordryggen. Førsteleddet - nord - viser både til at fjellkjeden ligger langt mot nord og at den peker i retning nordover. Sisteleddet - ryggen - forteller hva slags lokalitet det er snakk om. I stedsnavn er rygg brukt metaforisk om natur- eller terrengformasjon som minner om ryggen på et menneske eller dyr, ofte om langstrakte fjellformasjoner.

Langs Nordryggstien er det registrert en rekke geologiske fenomener som er beskrevet og plassert på kart på www.geofunn.no. Funnene kan være landformer som oppleves fra spesielle steder langs stien, fenomener som er typisk for fjellkjeden, kvartærgeologiske avsetninger eller rett og slett gode blotninger der vi kan bli bedre kjent med gitte bergarter. Mulighetene er mange og lærepotensialet er stort.

Høydeprofil

Nyttige lenker

Nordryggen geotrail
Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.