Vi jobber med å oppgradere UT.no! Ta gjerne en titt på betaversjonen på ny.ut.no. Du finner helt sikkert masse feil og mangler, men vi setter uansett stor pris på tilbakemeldinger.

Historisk vandrerute Reisadalen (Saraelv - Ráisjávri) 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 46,4 km
Varighet:
3 dager +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Ekspert +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Område:
Sesong:
jun
jul
aug
sep
okt
Fylke: Troms
Historiske vandreruter
Nord-Troms Turlag
Den Norske Turistforening

Ruta som utgjør den historiske vandreruta i Reisadalen går fra Saraelv, langs Reisaelva til Imo og videre over fjellet inn mot Finnmarksvidda ved Ráisjavri/Reisavann og grensen til Reisa nasjonalpark. 

Fra der veien svinger inn på tunet til Saraelv går en mindre, men kjørbar skogsvei rett fram til båtplassen, ca 800 m lenger innover. Underveis tar også skogsveien innover dalen opp til høyre. Fra båtplassen starter stien langs elva. Etter litt over to kilometer kommer stien inn på skogsveien som følges i nesten to kilometer til stien tar ned til venstre mot elvebredden. I flomtida kan deler av stien være oversvømt, så da vil det være best å bruke veien den første biten strekningen fra Saraelv også. Fra der stien forlater veien går den ned til elvekanten og følger elva hele veien innover dalen. Litt før Sieimma er det litt krevende pga. grov ur helt ned til elva. Ved Sieimma kommer går ruta inn i Reisa nasjonalpark. Stien krysser noen sideelver av ulik størrelse. Cissaldat deler seg i flere småbekker som steingåes. Alttarinjoki og Rautosuvantojoki krysses på dårlige klopper eller vades (krevende i flomtida). Underveis passeres vi Mollisfossen på andre sida av Reisaelva, og får et storslagent utsyn til fossen. Også et kort parti med ur litt lenger inn, og må krysse Vuomadatjohka på klopp før vi tar ned til Reisaelva igjen og kommer da snart til ei åpen koie med to overnattingsplasser. Herfra og opp til Nedrefosshytta er det ca 6 km. På hele strekningen fra Saraelv til Nedrefosshytta stiger dalen ca 50 m.

Fra Nedrefoss til Ráisjávri/Reisavannet er mer krevende, med vadinger og et bratt parti. Fra Nedrefosshytta går man et lite stykke før man går over hengebroa for å krysse Reisaelva. Sørøstover opp langs elva går stien i tildels ulendt terreng. Gjennom Bjørnehiet, på ei smal hylle 12-15 m over elva (stien er sikret), og på helårsbru over Avvejohka. Videre opp langs Imojohka, som krysses tre ganger. Den første er mest krevende, den neste kan hoppes, og øverste kryssinga er enklest, her har elva flere løp. Videre oppover Imobakkene. Det går sti til Imofossen som tar av både nedenfor og ovenfor Imoroavvi (skiltet). Etter hvert slakere fram til Luovddiijohka som må vades (dette er en noe stri elv).

Videre slakt oppover i tørt lende fram til nordsiden av Miehtavarri og innover i Miehtavaggi. Så litt ned til Miehtajohka, som vades. Noe brattere opp til Njuolgavarri, men slakt unna på sørsiden av høydedraget. Ned i dalen mellom Vuolavarit og Boazoaivi følger man stort sett kjørespor videre. Over bjørkeskogen er det stort sett tørt, noe mer myr gjennom skogen. Fine sandmoer sør for Boazoaivi. Njargajohka (25-30 m brei) vades til knes. Vekslende tørre og våte strekninger langs kjøresporet videre til sørsiden av Aitevarri (litt stigning) og ned mot Raisjavri.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.