Tomannsbu til Støle på ski 

Type:
Skitur
Lengde:
Ca. 11,9 km
Varighet:
3 timer, 30 minutter
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
Gradering:
Krevende
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
Område:
Ryfylkeheiane
Sesong:
jan
feb
mar
apr
mai
Flott høyfjellsterreng ved Nordvasstjørn - Foto: Preben Falck

Flott høyfjellsterreng ved Nordvasstjørn

Foto: Preben Falck

Stavanger Turistforening

Vintertur fra Tomannsbu til støle (umerket). Flott høyfjellsterreng på en tur som går fra Tomannsbu og ned i bjørkeskogen til Støle. Følg vassdraget ut fra Tomannsbu, deretter opp bekkedalen til Heimre Nordvatn, og videre opp skaret mot Nordvasstjødn og videre til Seilvatn. Deler av denne strekningen har bratte fjellsider mot sør, men lett å holde litt høyere i terrenget på nordsiden for å unngå dem. Deretter grei liten nedkjøring til Olavsvatnet og inn i enden av dette og i bekkedalene mot nedkjøringen til Støle. Nedkjøringen er bratt, spesielt i toppen. Velg rute etter forholdene. Etter hvert ned i bjørkeskogen til Støle. Flere rutevalg mulig siste stykket mot Støle, sjekk kryssing av bekken, følg evt. bro på sommerruten.

 

Fylker: Rogaland,Vest-Agder

Høydeprofil