Tur til Kvinnefjellet ovenfor Stuollo (Stolo). 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 5,7 km
Varighet:
2 timer +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Middels +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Område:
Sesong:
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
Fylke: Nordland
Profilbilde for Kjell Fredriksen
Kjell Fredriksen

En går av fra E6 tett ved brua ca. 4 km nord for Innhavet, her ligger også Notvatn Camping.  Følger så den godt synlige stien sørøstover. Etter en tid på flatt terreng får du stigning opp til elva som kommer fra Krokvatnet. Denne krysses, og turen går videre oppover bergrabbene. Etter en stund flater det ut, og du får en lett tur videre innover til Krokvatnet. Det er bare et par litt våte partier. Våtere blir det imidlertid når du skal gå langs Krokvatnets sørvestside. Motsatt side er ful å gå, så du må nok følge stien på sørvestsiden. Er det en riktig våtsommer, er nok gummistøvler det eneste riktige fottøyet her. Når Krokvatnet er passert, følger du stien som går videre sørøstover. Når du er kommet opp på høyden og så langt at Stolo syns mellom furukronene, kan du bøye til venstre og gå mot nordenden av vatnet. Du kan fortsette på stien; den går helt til Musken om du vil, og prøve deg på fiske langs vatnets vestside. Gode rasteplasser finner du i begge ender av vatnet, det er straks vanskeligere å finne god telttomt langs sidene av vatnet.  Kryss elva ut av Stuollo og gå nesten rett østover opp lia til du er oppe på fjellryggen. Her oppe på Kvinnefjellet er det endel små tjønner. Ved en av de som ligger lengst mot nord finner du klippetanga for 10 på topp i Hamarøy for 2017.
Hjemturen kan du legge langs elva ned til Svartvatnet, følge vestsiden her og videre veien ned Svartvassdalen. Da må du gå 2,5 km på asfalt tilbake til bilen. Men aller flotteste hjemturen blir over Krokfjellet og ned til Notvatnet. Da begynner du oppstigninga i nord, rett ved nordre ende av Stolo og holder ryggen helt opp på fjellet. Du fortsetter nordvestover på ryggen og går ned mens du nyter den vakre utsikten mot Sagfjorden og nordre Hamarøy. Når du kommer til høyspentlinja som krysser fjellet, kan du enten følge stien under denne ned til Notvatn Camping, eller du kan fortsette videre nordvestover og ned til krysset der du kjører ned til Hillingan. Siste biten her er noe ulendt, og har du tung sekk er det best å ta det litt med ro. Så er det bare å følge E6 et lite stykke til Notvatn Camping
Regn med 2 timer i gangtid hver vei.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.