Rundtur, Oppsal - Vikedal sentrum - Vikedalsdalen 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 7,5 km
Varighet:
1 time +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Enkel +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Barn
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Rogaland
Vindafjord kommune

Parker i nordre enden av driftsbygningen, gå 50 meter tilbake mot hovudveg, ta til venstre og følg traktorveg utover høgdedraget bak gardstunet. Ein følgjer traktorveg om lag 500 meter til den går over i sti på innmarksbeite. Stien går parallet med elva til ein møter ein bergskrent som går frå elva og innover bort frå elva. Stien svingar så litt vekk frå elva og opp ei kløft. Her kjem ein opp rett bak nokre hus stien endar her i gardstunet. Frå denne Staden kan ein velje å snu for å gå stien tilbake same veg som ein kom, eller å fortsetje på bilveg som ein rundtur ved å følge Oppsalsvegen ca 2,3 km ned til Vikedal sentrum, og derifrå følgje bilvegen ca 4 km tilbake til utgangspunktet

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.