Fra Bø til Knott - en smak av Irland 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 3,0 km
Varighet:
1 time, 30 minutter
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
Gradering:
Enkel
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Ryfylkeheiane
Sesong:
Hele året
Start av turen på Bø - Foto: Erik Haaland

Start av turen på Bø

Foto: Erik Haaland

Stavanger Turistforening
Helt vest på Rennesøy har kommunen merket en perle av en tur-rute. Turen tar ikke mer enn 1,5 time, og den går gjennom et vakkert kulturlandskap langs de tørre brattkantene ved Niben og Knott. Turen starter fra Sørbø handelslag og følger bygdeveien sørover til Bø. Herfra er det merket løype som deler seg etter noen hundre meter. Du må velge om du vil følge den nedre traseen fram til Hesthammar, eller gå oppe over beitemarkene og langs den særpregete brattkanten. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor øyene her ute kalles de grønne øyene. På andre siden av fjorden er det utsikt til Mosterøy og Klosterøy. I Finnesandbukta skimtes Utstein Kloster Hotell, mens selve klosteret ligger i skjul bak Ramnafjellet. 

Mange vil nok velge enten den øvre eller den nedre løypa, og gå samme vei tilbake. Men dersom du ikke er redd for å klyve opp eller ned den bratte bakken, anbefaler vi å ta turen som en rundtur. 

Hesthammaren:
Hesthammaren må ha vært en god plass å bo; sørvendt, tørre flater og sjøen like nedenfor. De to husene som lå her må ha vært imponerende. Det ene lå opp under fjellet inn mot et lite v-formet skar. Huset var 26 meter langt, sju meter bredt og hadde fire rom. Det andre huset lå lenger mot sørøst, var 24 meter og bare delt i to rom. Til sammen var her bebygd 350 kvm! Fremdeles kan du se åkerreinene i terrasser oppover og en rekke steingjerder, innhegninger og rydningsrester. 

De som bodde her, tok seg også av sine døde. I området er det fire gravhauger. Den største av disse lå på Hesthammar og har et tverrmål på åtte meter. Det er ikke gjort utgravinger eller funn som kan datere bosetningen nærmere. Men gravhaugene vitner om førkristen tid, kanskje folkevandringstida omkring 500 e. Kr. Hustuftene tyder på bosetning også i middelalder.

Rute: 
Følg Bøveien 400 meter sørover til Bø. Merket sti videre. Turen tar 1 - 1,5 time enten du tar den som en rundtur, eller velger å gå fram og tilbake til enten Hesthammar eller Knott. Ansvar: Rennesøy kommune. 

Verd å se:
Utsikten fra toppen av bratthengene. Forminner ved Hesthammar. 

Båndtvang: 
hele året. Dyr på beite – Bruk gjerdeglyvere og lukk grinder!
Fylke: Rogaland

Høydeprofil