Rondanestien Etappe 5: Lyngbua - Jammerdalbua 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 38,8 km
Varighet:
3 dager +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Middels +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Område:
Sesong:
jun
jul
aug
sep
Lyngbua

Lyngbua

Foto: Per Roger Lauritzen Bilde fra Rondanestien Etappe 5: Lyngbua - Jammerdalbua av Per Roger Lauritzen. Tilgjengelig under en CC BY-NC-SA 4.0 lisens.
Fylke: Oppland
DNT Oslo og Omegn

Anbefalt dagsetappe: Lyngbua-Djupslia    
Antatt tid 3 t

Fra Lyngbua går en vestover i flatt, åpent lende til øvre Åstavatnet. Elva Åsta, som renner gjennom Åstaddalen de mange milene like til Rena, har ett av sine utspring her. Vest for Åstavatnet kommer  man etter hvert over i glissen bjørkeskog, før man krysser den store Skyttilmyra (på gode klopper). Etter en kilometer på fin sti slakt nedover i bjørkeskog dukker nedre Åstavatnet opp; her starter en annen arm av Åsta. Ved sør- og vestenden av vannet ligger noen hytter av det enkle, gamle slaget. Tilgjengeligheten er grei sommerstid, for hit går det bilvei. Vi følger denne over haugen mot Djupen seter og videre litt oppe i lia langs vannet Djupen, fram til Djupslia, Lillehammer og Omland turistforenings selvbetjente hytte.

 

Synes man denne dagsturen blir i korteste laget, kan vi anbefale  en 2 timers avstikker til Lyngkampen:

Omkring 1 km vest for Lyngbua tar man av en umerket sti som går rett nordover til Steinhytta, som eies av Øyer Fjellstyre. Hytta har to senger, ovn og kokeutstyr - og er alltid åpen. Fra hytta er det snaut to km opp til toppen av Lyngkampen (1187 m), et yndet turmål. Toppen ligger såpass høyt over landskapet rundt at  en har vid utsikt. Fra Steinhytta legges returen på fin sti vestover gjennom glissen bjørkeskog til ei annen av Øyer Fjellstyres hytter; Skjelbua. Herfra på kraftig sti en snau kilometer sørover, og en er innpå Rondanestien igjen. 
 

Anbefalt dagsetappe: Djupslia-Vetåbu 
Antatt tid 5 t

Fra turistforeningshytta starter en umiddelbart på 150 høydemeter stigning til toppen av Åstkyrkja (1061 m). Fjellet har sitt navn etter en stor, karakteristisk stein - som ses på lang avstand. Fra toppen ser en vidt ut over Øyerfjellet, og på en klar dag dukker Rondane opp i nordvest. På vei slakt utfor videre nordover har en et fint skue ut over Goppollvatnet, før en dukker inn i bjørkeskogen et par kilometer innover mot setra Tauteren. Her befinner man seg igjen i åpent lende, og hele veien videre gjennom Goppollfjellet  går stien oppe på 1000-1100 meters høyde. I hellinga nedover mot Bjørgesetra er Rondane kommet litt nærmere, men først og fremst domineres synet av myr- og skogstrekningene rundt elvene Tromsa og Vetåa.

Bjørgesetra er den innerste i den åtte kilometer lange setergrenda Goppollen. På det meste hadde  tjuefem garder krøtter her i grenda, men i dag er det drift bare på 2-3 setrer. I 1930-åra gjorde turismen sitt inntog, og fire av setrene ble bygd ut som pensjonat. På Bjørgesetra hadde LOT selvbetjeningskvarter mellom 1983 og 1992.

Stien går nå på gode klopper over de åpne Goppollmyrene - kommer en her i august, er det kanskje molte å finne - før en krysser Tromsa og vandrer i bjørkeskog de siste to kilometrene mot Vetåa og Vetåbua 
 

Anbefalt dagsetappe: Vetåbua-Jammerdalsbu  
Antatt tid  5 t

Etter å ha passert Vetåa på bilbru går stien i bjørkeskog noe vest for veien mot fremre og indre Trolldalen. På strekningen passeres flere dyregraver. Snart er en igjen over tregrensa, og en kommer inn på vei den siste kilometeren mot Saubua, ei gammel gjeterhytte. Nord for Saubua ligger det store myrområdet Breijordet, med Store Kvia (1350 m ) ragende over. 
Vi skal videre nordvestover, forbi Svæltjønnet og opp til høyde 1170. (Stien er feilaktig tegnet inn noe lengre øst på turkart Ringebu.) Fra toppen fint utsyn, bl.a. mot Jotunheimen i vest. 
Nede på 1000 m krysses Breia. (Snaut fem km nordøstover herfra hadde DNT tidligere selvbetjeningshytta Breitjønnbu, men pga. villreintrekk ble hytta flyttet og stien lagt lengre vest.) Fra Breia stiger stien slakt til skaret  vest for Jammerdalshøgda. En halv kilometer nede i nordskråningen ligger Jammerdalsbu, DNT OOs selvbetjente hytte.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.