Rondanestien Etappe 3: Nordmokorset - Stange 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 38,5 km
Varighet:
2 dager +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Krevende +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Telt og badeplass ved Fløyta i Eidsvoll

Telt og badeplass ved Fløyta i Eidsvoll

Foto: Dag Olav Brækkan
Fylke: Akershus
DNT Oslo og Omegn
Eidsvoll Turlag

Nordmokorset - Eidsvoll kirke 
Etter å ha gått Rondanestien gjennom Nannestad kommune kommer stien inn i Eidsvoll kommune.

Etter Nordmokorset går stien innover Bergermoen på Flatnervegen , deretter mot E6 som krysses på bro. På den andre siden gjennom bebyggelsen på Eidsvoll verk og inn over gamle Tronheimsvegen til Carsten Ankers veg og til Eidsvollbygningen.

Fra Eidsvollsbygningen og fram til Lysjøen ved Stange grense, går Rondanestien og Pilegrimsleden for det meste i samme trasè.Er du i tvil om merkingen kan du også følge Pilegrimsleden.

Rondanestien går nå sammen med Pilegrimsleden og Industrihistorisk sti, østover og følger Andelva til Vengerfossen. Her går en videre opp Myravegen. Pilegrimsleden krysser her Nygårdsvegen, og går alleèn ned til den midterste Vengergården, hvor stien går til venstre bak låven og går tvers over jordet og ned til ei bru som krysser elva Nessa. Etter brua går vi videre opp bakken og kommer fram til Dønnumskia.Etter pålegg fra grunneier har vi måttet endre skiltingen for Rondanestien, slik at den går på vei fram mot Dønnumskia, hvor en treffer igjen Pilegrimsleden. Etter en lang strekning asfalt kommer du fram til krysset Vegamot. Her går Rondanestien til høyre mot Eidsvoll sentrum. Vi følger nå Rv. 181 ca 400 meter og tar til høyre fra riksvegen, går forbi Eidsvoll kirke, ned Badebakken (hulveg), under Rv. 181, og til høyre. Etter kort tid tar en av fra gangstien ved riksvegen og til venstre forbi Eidsvoll gamle stasjon og den knelende soldat (statue), over Sundbrua (Vorma) til Eidsvoll sentrum.
 

Fra Eidsvoll sentrum går en oppover Sundgata til Vilberg skole- Shellstasjon på høyre side, der en tar til venstre opp Tynsåkvegen. Følg denne til en treffer RV 177. Hvis du ønsker å overnatte på Haug Pilegrimsrast, tar du til venstre her, ca 200 meter.
For å unngå så mye gange på asfalt er ruta lagt om fra 2018. Du følger nå rett over krysset ved RV177, opp Finnbråtavegen til topps. Der følger du Gamle Gullverksveien ned forbi det som nå er en BMX bane og fotballplass, men som før var en hoppbakke, Finnkollen. Forbi hytta der og inn til venstre på sti. Du kommer ned på skogsbilveien som du følger innover i Hestdalen. Dette er en fin dal og underveis kommer du ned til vannet Fløyta. Her kan du stoppe for et bad, og du kan slå opp teltet hvis du vil. Videre gjennom Hestdalen kommer du etter hvert ned mot bygda. Stien tar brått inn mot høyre og skogen igjen. Fortsetter nordover på sti og vei mellom gårder og hus, til Bodinsmia ved Holt. Fortsett forbi Holtdammen, ta av skogsvei til venstre og langs Holtåa til Nord Fløyta (badeplass), videre fram til vegen som går til Gullverket. Stien fortsetter på grusvei til høyre et stykke før den tar til venstre mot Dorrsvangen. Videre forbi Lysjøhimet  til Lysjøen. Her finner du merking til Finnsbråten. 


Overnatting i Eidsvoll: 
Første mulighet er Letohallen hotell.som ligger litt utafor ruta, ved E6 ved Dal. 

Rett før Eidsvoll sentrum ligger prestegården oppe ved kirka. Her tar de imot pilegrimer for overnatting. Kontakt kirkekontoret i Eidsvoll for å få plass her.

Ovenfor Eidsvoll Sentrum ligger det et nyåpnede Haug Pilgrimsrast. Her er det gode muligheter til å overnatte i telt, eller også i det innredede drivhuset, med senger og romantiske omgivelser.( se link)

Ved Minnesund er det også muligheter:  
Storenga camping , ligger på Østsiden av Vorma. Du kan gå dit hvis du tar en avstikker når du kommer til Holt.  

Neste stopp er Finnsbråten, på grensa mot Stange. Dette er en ubetjent del av en gårdsbygning, låst med standardlås.Se link.

GOD TUR !

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.