Vi jobber med å oppgradere UT.no! Ta gjerne en titt på betaversjonen på ny.ut.no. Du finner helt sikkert masse feil og mangler, men vi setter uansett stor pris på tilbakemeldinger.

Hovdehytta - utsikt og eventyrskog 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 0,8 km
Varighet:
1 dag +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Middels +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Voksen, Barn, Senior
Område:
Sesong:
mai
jun
jul
aug
sep
okt
Fylker: Buskerud,Akershus
DNT Oslo og Omegn
Asker Turlag
På Furuåsen ligger en virkelig eventyrskog som gir deg både fysiske utfordringer og ro i sjelen. Der er gammel granskog som brytes av vakre småmyrer og åpne partier der fjellet kommer opp i dagen. Søkk, rygger og små stitråkk der dyr og mennesker ferdes skaper variasjon og spenning.  

Fra Solliveien ved Bergssetra går blåstien oppover til husmannsplassen Kastet, bebodd til ca. 1870. Tuften etter stua ligger tett ved stien, mens jordet går helt ut til stupet mot Bergsmarka. Blåstien fortsetter bratt opp til Hovdehytta. I klarvær ser du bl.a. Linnekleppen i Østfold, Hvittingen ved Holmestrand og Gaustatoppen i Telemark herfra. Hovdehytta kan være utganspunktet for å oppleve eventyrskogen. Bruk den, men far varsomt! Alle rygger og søkk går i nord-sør-retning. Følger du en av dem nordover, går du deg ikke bort, men kommer til blåstien Hovdehytta-Furuåsen-Vestlia-Solli. Et stykke nordvest for Furuåstoppen tar gulmerket sti av til Kommunehytta og Solli utfartsparkering. Like før Vestlia ligger en av de mange kølabonnene rett nord for blåstien. Der er det reist kopi av milekoia som kølabrennerne brukte.

I 1997 pekte Askers befolkning ut Solli som bygdas fremste kulturminne, et konsentrert og synlig minne om bosetting og bruk gjennom tidene. Området var beiteland i begynnelsen av bronsealderen (1.700 f.Kr.). Folk slo seg til på Solli som jordbrukere senest 500 e.Kr. Det bekreftes av alle gravhaugene på gården, nå 16, tidligere flere. Rydningsrøyser viser at innmarka strakte seg nordover forbi Vestlia til Kariåsen. Etter svartedauden ble gården seter og så bosatt på ny i 1655. På 1700-tallet var det to bruk i felles tun på Solli. Den gamle veien fra Solli til Bergsmarka og videre mot Asker og Lier går langs Sollibekken og var i bruk til 1918. Nå er den en fin tursti.

Asker kommune kjøpte Solli i 1948. Nå spiller gården en viktig rolle for friluftslivet i bygda både sommer og vinter. Stua og stabburet er blitt trivelige møtesteder, og hestehold holder innmarka åpen.

Fakta
Hvor: Sør i Vestmarka.
Utgangspunkter: Solli utfartsparkering eller Solliveien ved Bergsetra (begrensede parkeringsmuligheter)

Turlengde:  Bergsmarka – Hovdehytta – Solli p-plass:  Om Vestlia 3,5 km, om Kommunehytta 3,3 km  

Terreng: Middels kuppert, bratt i sør.  Merka stier.

Tips: Vil du ha slakere oppstigning til Hovdehytta, kan du velge å gå om Stabekkleiva. På Hovdehytta har Asker Turlag satt ut en av sine turkasser i 2009, hvor du kan registrere deg.

Les mer: Larsen, Stenseng, Kittelsen: Vestmarka – Seterliv og kølabrenning, 2001, ISBN 82-90095-09-0

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.