Vikestølen, Vikebygd. Via gamle Fjellstien forbi Kleivane. 

Type:
Fottur, Skogstur
Lengde:
Ca. 4,7 km
Varighet:
1 time +
  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering:
Enkel +
  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:
Barn
Område:
Sesong:
Hele året
Fylke: Rogaland
Profilbilde for Roald Årvik
Roald Årvik

Denne turen går frå fylkesvegen opp til Vikestølen.
Vikestølen var støl for bruka på Vik øvre, og vegen vart i si tid brukt for tilkomst for både folk og dyr.
Det har vore drive stølsdrift på Vikestølen i 2 periodar, første gong på 1800-talet, og seinare i første del av 1900-talet.  På Vikestølen vart også det norske flagget heist under dei tunge krigsåra under 2. verdskrigen.
Den turen går via den Gamle Fjellstien forbi Kleivane, denne stien grodde igjen etter 1990, etter at det kom ny veg opp til Vikestølen, som vart bygd med midlar frå Peconor, som vederlag til grunneigarar for nytting av vatn frå Logavatnet til bygging av Peconor-veggen på Dommersnes.
Den Gamle Fjellstien vart rydda og opna opp att i 2016.

Frå fylkesvegen så føl ein skilt mot Vikestølen, etter ca. 500 m, ovanfor der det er be bygd, så tar ein til venstre over ei betongbru, og så til høgre så snart ein er over brua.  Her står det eit skilt som markerar starten på Gamle Fjellstien forbi Kleivane, den originale stien starta i underkant av 100m litt lengre nede mot bygda.

Ein føl stien og merkjepinnar igjennom lauvskog i ca. 250 m, til ein kryssar ein traktorveg og går over eit gjerde der det er ein gjerdeklyvar.
Herifrå så stig terrenget slakt oppover igjennom blandingsskog og noko myrlendt terreng i underkant av 400 m til ein byrjar å stiga oppover mot Raudkleiv.
Frå Raudkleiv og oppover så blir det noko brattare, den brattaste delen er opp mot Kleivane, på veg frå Raudkleiv til Kleivane så passerar ein Sjundarehauen.
Den Gamle Fjellstien munnar ut ovanfor inntaksdammen til Vik Kraft, her føl løypa den nye vegen opp til Longavatnet, den gamle stien gjekk om lag der den nye vegen går opp til Longavatnet.  Like etter ein kjem ut på den nye vegen i den første kneika på grusvegen, så står det eit skilt som markere ein sjåverdigheit i grøfta på venstre side.  Det skiltet markerar ei trulovingsannonse som er gravert inn på eit berg tidleg på 1900-talet.  Den er vel verdt å ta ein kikk på.

Når ein er oppe ved Longavatnet så føl ein grusvegen dei neste 2 km, til ein er framme ved Vikestølen.
Den gamle stien frå Longavatnet til Vikestølen gjekk noko nærare vatnet, og ved Feiensbrekkå så gjekk stien på skrå nordaustover og kom opp nord for myra ved Røytetjørn.

Høydeprofil

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.