Jacobineruta del 1, Historisk Vandrerute i Drøbak by 

Type:
Fottur
Lengde:
Ca. 1,5 km
Varighet:
1 time, 30 minutter
Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
Gradering:
Enkel
Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
Passer:
Voksen, Barn
Område:
Oslofjorden
Sesong:
Hele året
Vandring gjennom Drøbaks badepark med utsikt ut mot Oscarsborg, Håøya, Bergholmen og over til Hurumlandet. - Foto: Inger-Marie Juel Gulliksen, Oslofjordens Friluftsråd

Vandring gjennom Drøbaks badepark med utsikt ut mot Oscarsborg, Håøya, Bergholmen og over til Hurumlandet.

Foto: Inger-Marie Juel Gulliksen, Oslofjordens Friluftsråd Bilde fra Jacobineruta del 1, Historisk Vandrerute i Drøbak by av Inger-Marie Juel Gulliksen, Oslofjordens Friluftsråd. Tilgjengelig under en CC BY-NC 4.0 lisens.

Oslofjordens Friluftsråd
Historiske vandreruter

BYdelen av Jacobineruta er den delen av ruta som går gjennom sentrum langs sjøen. Start ved den flotte statuen og les litt om hennes historie. Deretter vandrer du forbi den gamle Tollboden og langs sjøen til Hamborgveien hvor du kan gå opp og titte på den vesle stuen hun bodde i med sine åtte barn.

Herfra går du tilbake og vandrer videre på de trange veiene mellom gammel bebyggelse langs sjøen til Sjøtorget. Her ser du signalbygget Biologen - en forskningsstasjon fra 1894. Det er også her Badeparken begynner og her kan du vandre på en flott turvei med utsikt over Drøbaksundet der Jacobine hadde sin arbeidsplass. Hun reiste ofte over til Færgestad på Hurumlandet, men også til øyene Håøya, Oscarsborg og Bergholmen. Gjennom badeparken går du forbi Drøbak kirke fra 1776 og dernest badebyggene fra kurbadenes storhetstid på begynnelsen av 19-hundretallet.

Vandre videre over sandstranda i enden av badeparken, Parrstranda og deretter langs gatene og ut til Sundbrygga. Legg merke til husene med «kinavipp» på oversiden av stranda – de er spesielle for Drøbak og stammer fra den internasjonale påvirkningen byen har hatt som havneby. Under strenge vintre var dette alltid en isfri havn og transporten videre inn til Oslo gikk da på land.

Sundbrygga er bYbitens stoppested, men ta gjerne ferga videre til Oscarsborg, Håøya eller Bergholmen herfra og følg del 2 og del 3 av Jacobineruta. Del 4 går på Hurumlandet, Sandspollen og har du egen båt er dette et flott båtutfartssted med mange turmuligheter.

Fylke: Akershus

Høydeprofil