Reinheimen

Foto: Skjåk Almenning Skarvedalsbu av Skjåk Almenning. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

Mot øst glir Tafjordfjella over til Reinheimen nasjonalpark som strekker seg langt nedover i Ottadalen. På vandring i disse fjellområdene kan du møte på både villrein, jerv, kongeørn og jaktfalk. I tillegg er området er rikt på kulturminner ettergammel villreinfangst. Mye folk kommer du imidlertid ikke til å møte, da det er lite tilrettelegging for fotturister. 

Nasjonalpark

Så seint som i 2006 ble Reinheimen Nasjonalpark opprettet, som det nest største villmarksfrie området i Sør-Norge. Omkring 2000 rein overvintrer i området, og nettopp hensynet til villreinen er grunnen til at man ikke har tilrettelagt området spesielt for fotturister. Skal du på tur må du bære med deg både mat og telt i sekken. Det er imidlertid gode både jakt- og fiske-muligheter i området. 

Gode startsteder

Billingen,Bjorli ,Pollfoss og Lesjaskog.

Mer informasjon


 
Turforslag i området
Henter turer...
Hytter i området
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.