Nesoddlandet, Sørmarka og Østmarka

Bøvelstad

Bøvelstad

Foto: Sverre Larsen Østmarka, Sørmarka og Nesoddlandet av Sverre Larsen. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

Disse tre Oslomarkområdene består av et temmelig sammensatt  stykke natur. I likhet med de andre markaområdene er det også her et omfattende nett av merkede ruter for sommer- og vinterbruk. Disse blir da også mye brukt av lokalbefolkningen rundt områdene

Østmarka

Østmarka er skogområdet som ligger som ligger øst for Oslo. Området ligger i kommuneneOslo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Grensene for Østmarka er i vest og stort sett Oslos bebyggelse. I nord er det bebyggelsen i Oslo, Lørenskog og Rælingen. I øst er det den store innsjøenØyeren, og i sør er det bygdene i Enebakk som danner grense for Østmarka.

DNT Oslo og Omegn har Øvresaga og Røyrivannskoia som ubetjente hytter i Østmarka.

Østmarka naturreservat er ca. 18 kvadratkilometer og er et større, relativt uberørt og variert barskogområde med tilhørende plante- og dyreliv, som er typisk for denne delen av Oslomarka. Størstedelen av reservatet ligger i Rausjømarka og eies av Oslo- , Lørenskog- og Rælingen kommuner. Østmarka har flere større innsjøer somBørtervann og Langen

Sørmarka

Ved innsjøen Langen går Østmarka over i Sørmarka. Det området ligger i  Ski,Enebakk og Oppegård kommuner. Sørmarka grenser også mot Øyeren i øst og Rv 154 mellom Ski og Enebakk i sør. På vestsiden er det bebyggelsen sør for Oslo som setter grense.

DNT har ingen hytter i Sørmarka. Sørmarka er også en fin blanding av skog, vann og små topper. Den høyeste når opp i ca 300 meter.

Nesoddlandet

Halvøya Nesoddlandet er naturlig nok omgitt av vann på tre sider. Det omfatter heleNesodden kommune, men i sør strekker den seg inn Frogn kommune. Nesodden er ikke stor, men lokalbefolkningen vet å verdsette dens natur, og det finnes flere merkede ruter. DNT har ingen hytter her, men langs strandkanten  finnes det meget populære kystledhytter.

Gode startsteder

Skullerudstua, Østmarksetra, Losby Gods, Bysetermåsan, Grønmo

Mer informasjon 

Fylker: Akershus, Oslo
Turforslag i området
Henter turer...
Hytter i området
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.