Haugalandet

Yrkesfjorden mot Haugalandet

Yrkesfjorden mot Haugalandet

Foto: Haugesund Turistforening Haugalandet av Haugesund Turistforening. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

Haugalandet betegner grovt sagt området mellom Karmøy, Haugesund og Sveio i vest og til Etne i øst. Mot sør begrenses det av Boknafjorden, og mot nord av Bømlafjorden.

Kystlandskap

Store deler av området er et karrig og trefattig kystlandskap med stein, myrer, lyng- og grasheier og brake som dominerende elementer. Men inni mellom finner vi også skogsområder og kulturlandskap. I de senere år er antall beitedyr i området blitt sterkt redusert, slik at det er en viss tendens til tilgroing i deler av landskapet.

Området nær havet i vest er forholdsvis flatt, men med en rekke topper på mellom 100 og 200 m.o.h. som gir en eventyrlig utsikt både til havs og østover mot fjellområdene iEtne og Kvinnherad.

Dyr og planter

Kystområdet har et rikt fugleliv, ikke minst sjøfugl, andefugler og vadefugl. Det er også innslag av rovfugl, som falk, ugler og ørn. Bestanden av hjort og rådyr har tatt seg opp de senere år, og det er også mye hare og rev.

I de indre strøk av Haugalandet er landskapet langt mer kupert enn ute ved kysten, med fjelltopper på over 700 m.o.h.  Her er det også hyppigere innslag av skogsområder.

Populære turområder

Karmøyheiane mellomKopervik ogSkudeneshavn er et mye brukt turområde, med merkede turløyper.

Det viktigste turområdet i Haugesund er Byheiene med et tett nett av tilrettelagte turstier.

I Sveio er det merket turstier til alle fjelltoppene i kommunen.

Også i Tysvær er det merket turer til de fleste topper, bl.a. til kommunens høyeste topp,Lammanuten (630 m.o.h.)

Vindafjord har et flott og variert turområde på Bjoahalvøya, medGråhorga (741 m.o.h.) som høyeste punkt. Også området fra Ølen og østover langs E 134 er et flott turområde, med bl.a.Haugesund Turistforenings hytteOlalia. Denne er utgangspunktet for et sammenhengende hytte- og løypenett til Seljestad iOdda kommune.

Det er tilrettelagt og merket for fotturer mange steder på Haugalandet.

Gode Startsteder

Karmøy: Liarlund i Kopervik, Skudeneshavn
Haugesund: Djupadalen/Eivindsvatnet
Sveio: Ryvarden fyr, Valevåg, Auklandshamn.
Tysvær: Aksdal, Sandvik, Nedstrand.
Vindafjord: Bjoa, Vikebygd, Ølensvåg, Opheim.

Mer informasjon

 

Fylker: Hordaland, Rogaland

 
Turforslag i området
Henter turer...
Hytter i området
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.