Børgefjell

Her finner du ingen tilrettelegging for den vanlige fotturist. Ingen røde merker vil vise vei, og de få, spartansk utstyrte hyttene som er i området, er utelukkende beregnet for oppsynmenn og reingjetere. Noen få elveklopper vil du finne, men det er alt.

Dette er landet for deg vil komme tett inn på naturen.

I store trekk er det lett å få oversikt over Børgefjell. I vest står det en vegg av tinder med bratte kløfter og skar. Denne ryggen forsetter helt nord tilHattfjelldalen. Langs fjellene henger det mange små breer, og det er ofte store snøfonner her til langt utpå sommeren. Det vrimler av store og små vann i disse traktene, men ettersom mange ligger over 1000 meter, med is til langt utpå sommeren, er de fisketomme. Kvigtinden (1699 moh.) danner den siste utposten av denne formasjonen.

Store vassdrag

Øst for fjellene ligger et mykere landskap og lavere høyder. Her finner vi da også de to største vassdragene i området. Det erKjukkelelva, som har sine kilder på vestsiden av Kvigtind, og som renner ned iStore Namsvatnet. Det andre vassdraget begynner ved vannskillet i skaret vedGapsfjella, hvor vannet renner nordover motTiplingsvannene. Det er flere store tilløp fra vest, særlig kan den storeSimskardelvavære et problem i snøsmeltingen. Ved nordenden av Austre Tiplingen renner vannet ut av parken og ned i Susendalen.

Inn mot svenskegrensen hever landskapet seg igjen, men er nå langt mer avrundet og mykt i konturene. Du skal ikke gå langt før du er over vannskillet mot Østersjøen, og alle de større vannene her inne har avløp østover og inn i Sverige.

Rovdyr og rein

Børgefjell har et rikt dyreliv med en fast bestand av jerv i fjellet, og bjørn og gaupe i tilstøtende skogsområder. Samene og reinen har også vært her fra langt bakover i historien. Villreinen kom først, men for vel 150 år siden begynte overgangen til tamreindrift, og villreinen forsvant for godt, her som ellers i hele Nord-Norge.

Noen rein bukker alltid under, og slike dyr blir hurtig funnet av jerven og fjellreven, dens fast følgesvenn ved åtslene. Dette har gjort Børgefjell til et kjerneområde for fjellreven, som ellers har vært på tilbakegang i alle våre fjellstrøk. Børgefjell har lenge vært kjent for sitt rike fugleliv. Det gjelder særlig de sentrale våtmarksområdene omkring Fiplingen og oppover mot Simskarvatnet. Når det gjelder artsmangfold av planter er ikke det spesielt rikt.

Turmuligheter

Mange kaller Kvigtinden for dronningen av Børgefjell, som med sine 1699 meter høyeste topp. Fjellet ligger litt for seg selv, slik at det virker mye mer ruvende enn kanskje høyden skulle tilsi. Fjellet er lett å bestige. Det byr ikke på problemer å gå ryggen fra østtoppen på 1599 meter, over toppunktet og så ned på vestsiden. Tidlig på sommeren kan du også gå opp breen på østsiden.

Tjuvbrofossen har også en sentral plass I Børgefjell. Den dannes i møtet mellom Tiplingelva og Harvassbekken Særlig om sommeren, når snøsmeltingen er på det kraftigste, er fossen et imponerende syn. Fossen ligger bare noen få kilometer fraHarvasstua.

Et besøk i Børgefjell kan avsluttes med et besøk på Hatten, som har gitt navn til Hattfjelldal kommune. Store deler av fjellet består av nakne sva og bergnabber og det er lett  å klatre til topps, særlig fraElsvatnet på sørsiden.

Mer informasjon

Fylker: Nordland, Nord-Trøndelag

 
Turforslag i området
Henter turer...
Hytter i området
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.