Odalen

Freda skogområde 

Skogelskere vil også like seg godt i de to kommunene Sør – og Nord-Odal. Her finnes store skogområder, mesteparten er preget av intensivt skogbruk, men også partier med urskog. Det sørste erStimannsberget naturreservat, som kan by på flott gammel granskog som knapt er hogget i tidligere. I det 377 dekar store naturreservatet er høyreist blåbærgranskog det dominerende elementet. I tillegg finnes innslag av furu og osp. Skogen står til den faller av seg selv, så her er det gode muligheter for dem som vil studere trærs livsløp.

Det fredede barskogområdet rundt Orrkjølen ligger på grensen mellom Stange og Nord-Odal. Naturreservatet rundt denne toppen byr på et skogsområde på næringsfattig grunn. På de 8212 dekar som Årkjølen reservat dekker finnes det mye grovvokst granskog, men og myrområder, og små sjøer. Totalbildet blir derfor ganske så mangfoldig.

Det gjenspeiler seg da også i dyrelivet og at en rekke fuglearter fra bjørkefink til orrfugl trives her. Reservatet ligger like sør forRondanestien der den går mellom de to hyttene Malungstugua og Opptrekkeren. Det er ikke en lenger dagsmarsj enn at det er tid nok til en avstikker til Årkjølen.

Storsjøen

De som vil studere både skog og fugletrekk har også en annen god mulighet i Sør-Odal nemligStorsjøen.  Det er den tredje største i Hedmark, bare slått av navnebroren sin lenger nord i Rendalen ogFemunden. Sjøen er knyttet sammen med Glomma gjennomOppstadåa i sørvester hjørne. Det er en av veldig få elver her i landet som renner begge veier avhengig av vannstanden i Glomma og Storsjøen.

Eneste DNT-hytte i Sør- og Nord-Odal er den koselige Bergersætra, som egner seg godt for en utflukt med familien.

Fylke: Hedmark

 
Turforslag i området
Henter turer...
Hytter i området
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.