Fjordane

Vest for Jostedalsbreen, iNordfjord og Sunnfjord, ligger en rekke større og mindre turområder.

Naustdal - Gjengedalsområdet omfatter deler av kommunene Gloppen, Naustdal, Førde og Jølster og er det største sammenhengende og stort sett urørte friluftsområdet i regionen. Naturen i området er svært variert, med lett tilgjengelige familievennlige deler og områder med krevende terreng og breer for dem som søker større utfordringer.

Breer

Ålfotbreområdet omfatter deler av kommuneneFlora, Bremanger og Gloppen og er avgrenset av Nordfjord i nord,Norddalsfjordeni sør og Hyefjorden i øst. Ålfotbreenog Gjegnalundsbreen er de største breene, i tillegg er det mange mindre.

Breene er de vestligste i landet og holdes ved like av den rike vinternedbøren. Geologien og naturen som er resultat av den, gjør dette til et særpreget og delvis nokså krevende område å ferdes i.

Høyeste topp i området er Blånibba (Gjegnen), 1670 moh.

Mest populære turer

Fra Årdalstølentil Longevasshytta, fra Grøndalen til Blåbrebu og til Skongenes Fyr.

Gode startsteder

Ved Grytadalsbu, Grøndalen ved Norddalsfjorden. Årdal i Jølster, Vona i Naustdal og Laukeland i Fjaler

Mer informasjon

www.sfr.no
Fylke: Sogn og Fjordane

 
Turforslag i området
Henter turer...
Hytter i området
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.