Stølsheimen, Bergsdalen og Vossefjellene

Fjellene mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden byr på opplevelser både for naturelskeren og den historisk interesserte. Her er det en rekke frodige daler i 5–600 meters høyde, men største delen av området ligger mellom 900 og 1200 meter over havet. Topper somVossaskavlen, Kvitanosiog ikke minst Fresvikbreen litt lenger nordøst, byr på imponerende rundskuer. I området finner man mange spor etter tidligere tiders mennesker. Gamle hustufter og rester etter fangstanlegg vitner om at fjellene har hatt stor verdi for folket i bygdene omkring.

Stølsheimen

Stølsheimen er fjellområdet mellom Sognefjorden i nord og Vossefjellene i sør, fra Masfjordfjellene i vest og Vikafjellet i øst. Stølsheimen landskapsvernområde utgjør en sentral del av Stølsheimen.

Naturen

Stølsheimen er rik på vann. Mye nedbør og et kupert landskap har ført til mange vann og vassdrag, vide myrområder med rolige elveløp, friske stryk, og fosser som kaster seg utfor stupene på vei til fjorden. Stølsheimen strekker seg fra fjord til høyfjell opp i 1300 meter. De frodige løvliene reiser seg steilt opp fra Sognefjorden i nord, og glir over i et kupert fjellandskap med tallrike dalfører, botner og blinkende fjellvann.

Den dramatiske naturen langs Sognefjorden står i sterk kontrast til det mer vennlige og roligere landskap i sør. Gneisområdet i nordvest gir nakne fjell med avrundede former og u-daler. Her dominerer barfjell med botner og juv, blinkende små vatn og åpne, friske fjelloverganger.

I sør preges dalførene av forvitrende fyllitt med løsmasser og vegetasjon. Langs eldre ferdselsveier får man oppleve de fine variasjonene i løpet av en kort helgetur. Mange steder er grunnen svært næringsrik. Plantelivet er derfor spennende, og den botanisk interesserte vil finne mange sjeldne fjellplanter i Stølsheimen.

Stølsdriften

Stølsheimen har, som andre fjellområder, i lang tid vært nyttet som en del av næringsgrunnlaget for bygdene omkring. I nesten alle daler og botner, finnes støler og stølstufter fra den gang landbruket tok i bruk de frodige fjellbeitene for å kunne fø dyrene gjennom sommeren. Bare innen landskapsvernområdet ligger over 40 støler. Selv om stølsdriften nå er historie, drives aktivt landbruk i områder, med kyr og sau på beite. Sommer og høst brukes en del av selene i forbindelse med fritid.

Hytter

Bergen Turlag har ti hytter i Stølsheimen, inkludertKalvedalshytten i Lindås. Voss Utferdslag har tre hytter i sør, mensVik Turlag driver Målsethytta og Jashaugbu nordøst i området. Verdens første selvbetjente hytte, Skjerjevasshytta, ble bygget av Bergen Turlag i 1937 vest i Stølsheimen. Den er seinere revet.

Turmuligheter

Det er relativt kort avstand mellom hyttene i området. Stølsheimen egner seg derfor godt for familier med med både små og større barn, og for dem som foretrekker kortere dagsetapper.

Området byr også på utfordringer for deg som liker de lange dagsetappene og vil gå utenom merkede stier, eller foretrekker telt. Værmessig er området et lunt selv om det kan være friskt på toppene og fjellovergangene. En av de mest populære rutene om sommeren går fra Vikafjell/Bjergane til Selhamar, videre fraSelhamar til Åsedalen, og derfra videre til Solrenningen.

Til Selhamar og og Solrenningen kan man padle kano og kajakk, noe som stadig blir mer populært.

Vinterstid er det relativt stille i Stølsheimen. De viktigste rutene kvistes til påske og gjør et variert og nydelig skiterreng tilgjengelig for alle som er vant til å gå utenfor oppkjørte spor. Kort avstand fra Bergen.

Adkomst

Stølsheimen ligger i moderat reiseavstand fra Bergen. Med innfallsporter fra Voss-Vik-veien, Modalenog Eksingedalen, Romarheimsdalenog fra den sørlige delen av Sognefjorden, når man området på 2-3 timers kjøring fra Bergen med bil.

Det tar litt lenger tid med offentlig transport. Det siste alternativet gir de beste turene, men vi kan anbefale varierte rundturer enten du har 4-åringen med til fjells, eller du er på på tur med dine sprekeste venner.

Mer informasjon

Vossefjellene

Vossefjellene er fjellene rundt Voss fra Hamlagrø i sørvest til Flåmsdalen i øst og fra Nærøyfjorden i nordøst til Granvin i sør. Det er typisk vestlandsterreng med bratte frodige daler og topper med enkelte småbreer. Mange tar også Fresvikbreen inn under dette området. 

Mest populære turer

Fra Voss til Volahytta og videre til Torvedalshytta i Vossefjellene.
Fra Li til Høgabu og videre til Vaksdal i Bergsdalen.
Fra Vikafjellet til Selhamar – Åsedalen.
Fra Modalen til Solrenningen
Fra Romarheimsdalen til Kalvedalshytta 

Gode startsteder

Voss,Eksingedalen,Modalen,Bergsdalen,KvamskogenStordalen ,Vaksdal,Mjølfjell,Uppsete ogHallingskeid.

Fylke: Hordaland

 
Turforslag i området
Henter turer...
Hytter i området
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.