Vi jobber med å oppgradere UT.no! Ta gjerne en titt på betaversjonen på ny.ut.no. Du finner helt sikkert masse feil og mangler, men vi setter uansett stor pris på tilbakemeldinger.

Austheiene

Austheiene er navnet på fjell- og heistrøkene mellom Setesdal i vest og Arendals- og Skiensvassdragene i øst.

I nord er det mest høyfjell med flere topper over 1500 m. Den høyeste er Kvannefjellet, 1537 moh. Denne toppen ligger i Telemark, men Aust-Agders høyeste topp,Sæbyggjenutenpå 1507 moh., finnes i samme området litt lengre sør. Fra Telemark skjærer det seg inn flere dype daler med 5–600 m stupbratte sider, mens det på Setesdalsiden er mer rolige formasjoner.

Mot kysten

Sør for rv45 faller terrenget gradvis nedover mot Sørlandet. Samtidig fortsetter det litt uryddige landskapet med tusenvis av store og små vann, daler på kryss og tvers, bratte ufser og langstrakte lier om hverandre. I den sørlige delen harTovdalsvassdraget sitt nedbørfelt, det lengste ikke utbygde vassdraget i Sør-Norge.

Skoggrensa i Austheiene går på omkring 1000 m, men magert jordsmonn mange steder gir en glissen heiskog som dominerer også i de sørlige og lavereliggende delene. Her går stiene i 500–1000 meters høyde. Her er barksesongen lang. Ofte kan du gå fotturer her i oktober og november. Og det samme terrenget er gjerne farbart til fots i andre halvdel av mai eller først i juni.

Populære ruter 
Hovden til Tjørnbrotbu og videre til Berdalsbu og Berdalen bru. Fyresdal til Hovstøyl og videre etter Bispevegen til Valle og fra Dale i Tovdal til Rjukanfossen.

Gode startsteder
Dølemo, Øvre Ramse og Austenå i Tovdal, Gjevden og Vindilhytta i Gjøvdal, Birtedalen, Torsdalsbu eller Nos (bomvei fra Kleivgrend i Fyresdal),Bjørnevasshytta, Hovden og Bjåen .

Fylker: Telemark, Aust-Agder

 
Turforslag i området
Henter turer...
Hytter i området
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.