Vi jobber med å oppgradere UT.no! Ta gjerne en titt på betaversjonen på ny.ut.no. Du finner helt sikkert masse feil og mangler, men vi setter uansett stor pris på tilbakemeldinger.

Rondane

Rondane er et praktfullt fjellområde. Det ligger sentralt og er et viktig rekreasjonsområde for store deler av Sør-Norge. Det er delt i tre markerte fjellgrupper, alle med topper på over 2000 meter.

I øst ligger Rondvasshøgde med Storronden og Rondslottet, den høyeste av alle, 2178 moh. I vest ligger Smiubelgin med de jevnhøye toppene Veslesmeden, Storsmeden og Trolltinden bundet sammen av smale band. Rondvatnet skjærer seg som en dyp renne inn mellom disse ville fjellpartiene. Den tredje gruppen, skilt fra Rondvasshøgde og Rondslottet av den dypeLangglupdalen, erHøgronden, Midtronden og Digerronden i nordøst. 

Varierte vekstvilkår

Rondanes fjell består av en sandsteinart, lys sparagmitt, som gir næringsfattig jord. Det gir dårlige beiter for ku og sau. Menreinen finner næring i de mange lavartene som reinlav, skjegglav og islandslav.

Enkelte steder fins andre bergarter som gir bedre næring for plantelivet, for eksempel omkring Musvolsætra ogBjørnhollia. Her er vegetasjonen frodigere og mer fargerik enn ellers i Rondane med innslag av blant annet geiterams. Flere sildrearter, som krever kalkholdig grunn, finner vi i Skjerdalen nær Bjørnhollia, der er det også snøsøte og bjønnbrodd. Flere lavlandsarter vokser også i Skjerdalen: bitter bergknapp, hegg og myrhatt. Linnea fins i Musvoldalen, og tyrihjelm vokser ved Bjørnhollia.

Nasjonalparken

Landets første nasjonalpark ble opprettet i Rondane i 1962 og utvidet til 963 km2 i 2003. Da ble også den nyeDovre nasjonalpark (289 km2) opprettet nord i området. Sammen med nye landskapsvernområder danner disse et sammenhengende fredet område fraRingebufjellettil Hjerkinn. Her er også en egenvillreinstamme. 

Mest populære turer

Fra Mysusæter/Spranget tilRondvassbu, og til Peer Gynt-hytta fra Høvringen/Smuksjøseter.

Gode startsteder

Mysusæter,Høvringen, Hjerkinn, Grimsdalen, Dørålseter, Straumbu, Ringebufjellet og Rondetunet.

Mer informasjon 

Transport
Otta – Haukliseter
Rute 05-660: Otta – Sel Nerøygården - Øygardseter - Haukliseter
Fjord1 Nordfjord - Ottadalen, avd. Otta Tlf. 61 23 44 55
http://www.fjord1.no/nordfjord-ottadalen/

Otta – Spranget
Rute 05-658: Otta – Raphamn – Mysusæter - Spranget
Fjord1 Nordfjord - Ottadalen, avd. Otta Tlf. 61 23 44 55
http://www.fjord1.no/nordfjord-ottadalen/

Tynset – Hjerkinn
Rute 71: Tynset – Alvdal – Folldal – Hjerkinn
Østerdal Billag - www.osterdalbillag.no
Tlf. 62 48 39 50

Ringebu – Straumbu
Ringebu – Enden – Nesset – Straumbu
Ringebu Bilruter http://www.ringebubilruter.no/
Tlf. 61 28 47 40

Koppang – Atna – Folldal
Østerdal Billag www.osterdalbillag.no
Tlf. 62 48 39 50

Lillehammer - Nordseter
Opplandstrafikk - http://www.opplandstrafikk.no/
Tlf. 61 28 90 00

Lillehammer – Espedalen – Skåbu
Opplandstrafikk - http://www.opplandstrafikk.no/
Tlf. 61 28 90 00

Lillehammer – Sjusjøen
Opplandstrafikk - http://www.opplandstrafikk.no/
Tlf. 61 28 90 00

Nordfjordekspressen
Rute 147: Oslo – Gardermoen – Otta - Måløy
Norway bussekspresss - www.nor-way.no
Tlf. 177 (ruter for fylket)
Tlf. 820 21 300 (10,86kr/min)

BÅT: Rondevannet
www.turistforeningen.no/rondvassbu
  Fylker: Hedmark, Oppland

   
  Turforslag i området
  Henter turer...
  Hytter i området
  Henter hytter...
  blog comments powered by Disqus

  Google Translate Disclaimer

  Vis på norsk

  UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

  Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

  Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.