Drammensmarka og Finnemarka

Finnemarka nord for Drammen har typiske østlandske skogtrakter med mye stor granskog og flott furuskog i de høyestliggende partiene. Her er myrområder, vann og utsiktstopper. I Finnemarka kan du til og med støte på fjellbjørk i de høyeste partiene og barlind i de lune sørvendte liene.

Sørøst i Finnemarka ligger skogsområdet som blir kalt Drammensmarka. Dette er Drammensernes nærmeste friluftsområde. Her finner du et trivelig skogsterreng med fiske- og bademuligheter i fleng. Det er et omfattende sti- og løypenett i området, med oppkjørte skiløyper vinterstid og to turisthytter. Området er og kjent for å ha fler av landets beste klatrefelt, samt at stinettet er lekegrind for mange terrengsyklister. 

Kulturminner

Området byr også på mange kulturminner, blant annet fra Finnevandringstida på 1600-tallet som ga navn til marka. Det er merka ei runde som går innom tuftene etter flere av de gamle boplassene, badstua, skolen og andre kulturminner fra tida da det bodde folk fast innpå skauen.

Mest populære ruter

Buvasskoia til Storekrak , Buvasskoia til Vikerkoia og Vikerkoia til Tjuvenborgkoia .

Gode startsteder

Landfalltjerneti Drammen, Eiksetra turisthytte i Lier, Røyne i Sylling, Ulevann på Krokstadskauen,Engersetra i Åmot, Sponevolleni Modum samt flere steder lengst nord i marka.

Mer informasjon

Fylke: Buskerud

 
Turforslag i området
Henter turer...
Hytter i området
Henter hytter...
blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.