Vi jobber med å oppgradere UT.no! Ta gjerne en titt på betaversjonen på ny.ut.no. Du finner helt sikkert masse feil og mangler, men vi setter uansett stor pris på tilbakemeldinger.

Homborsund fyr 

Type:
Betjent
Overnatting:
22 senge­plasser
Område:
5 moh. i Grimstad i Aust-Agder
Lat/Long: 58°15'14"N, 8°31'46"E

Homborsund fyrstasjon

Homborsund fyrstasjon er et kystfyr og ligger på øya Store Grønningen ved innseilingen til Homborsund utenfor Grimstad. Bygningene ligger samlet oppe på holmen med en delvis innegjerdet gårdsplass mellom husene, og er et dominerende element i kystleden. Fyret har høy grad av opprinnelighet, og er en god representant for et større betonganlegg som var vanlig ved bygging av nye fyr i 1870-årene. Sundet er sommerstid meget trafikkert, og fyrstasjonen har stor opplevelsesverdi som del av miljøet der.

Fyrstasjonen består av fyrvokterboligen med fyrtårn, en bolig for to familier (assistentboligen), to uthus og to naust. Det ble under fyrstasjonens drift etablert to landinger (kaier), en i sør og en i nord. To moloer ble også etablert, en innenfor søndre landing og en utenfor nordre landing, og nordøst av nordre landing ble det etablert en større gråsteinsmur. 

Kulturminner som brønn, hager og uthus gir et bilde av livet på stedet utover selve fyrdriften. Fyrstasjonen er del av et større verneområde blant annet grunnet de tilstedeværende arter og det genetiske mangfold som er representert på holmene rundt fyrstasjonen. Området er derfor underlagt reglene om områdevern etter naturmangfoldloven.

Venneforeningen Homborsund fyrs venner ble etablert 27. juni 2016 og har som formål å bidra til at Homborsund fyrstasjon skal bevares som en levende del av kystkulturen, med vekt på å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten. Venneforeningen legger til rette for og administrerer utleie av fyret til allmenheten og organiserer pålagte forpliktelser fra eier Kystverket.

Annonse

Annonse
Turforslag i nærheten
Henter turer...
Hytter i nærheten
Henter hytter...

Værvarsel og solkurve

Bekalger. Vi har for tiden ikke tilgjengelig værvarsel for denne hytta.

blog comments powered by Disqus

Google Translate Disclaimer

Vis på norsk

UT.no offers translation provided by Google Translate, to support site visitors around the world who would like to know more about our offering and services.

Google Translate is a free, automated service that use technology and data to provide translations for informational purposes only. Translations through this service is not officially approved by our organization. UT.no cannot claim responsibility for content in any other language but Norwegian, and cannot guarantee accuracy or reliability of the translation provided.

Any individual or party that choose to use Google Translate or similar tools for translation of UT.no content, do so at their own risk. UT.no is not responsible for any damages or issues that may occur due to translated content, that is not officially approved by the organization.