Arkivert artikkel

Denne artikkelen vil ikke lenger bli oppdatert. Mer informasjon

Svalbards vakre blomster

På Svalbard finner du mange vakre planter. Noen av dem finnes bare her.

Reinrose

Reinrose. En av Svalbards mange vakre planter.

Foto: NRK
Sigmund Spjelkavik

Botaniker Sigmund Spjelkavik.

Foto: Synneva Stuland

Hva er det som er så fasinerende med Svalbard?

For botanikere er svaret sjeldne planter eller planter som bare finnes på Svalbard.

– Jeg har fortsatt ikke sett ullbakkestjerne sentralt på Spitsbergen. Jeg har heller ikke sett issoleia sør på Spitsbergen, sier Sigmund Spjelkavik.

Spjelkavik er botaniker og tidligere førsteamanuensis på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i Longyearbyen. Nå er han direktør ved Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand. Han er medforfatter av «Longyearbyflora – en enkel felthåndbok», og vet derfor hva han snakker om.

– Tur-høydepunkter for meg er alt fra masseblomstring av reinrose og kantlyng, til noen av de mer fotogene plantene som ullmyrklegg og fjellsolblom.

165 gode grunner for å besøke Svalbard

Fjellsmelle

Fjellsmelle.

Foto: NRK

Svalbard har 165 plantearter. Antallet er ganske høyt for en øygruppe så langt mot nord. En alfabetisk liste over floraen på Svalbard finnes på nettsiden Svalbards flora.

Selvsagt ser du ikke alle 165 artene på en tur til Svalbard, men kanskje noen av dem? I boken som Sigmund Spjelkavik har vært med å skrive er 50 av Svalbards planter omtalt. Hvis du vil se floraen utenfor Longyearbyen anbefales det å være med på organiserte turer.

De vanligste plantene

– Den vanligste, eller en av de vanligste plantene, er polarvier; treet på Svalbard.

– Andre vanlig planter er reinrose, kantlyng, svalbardvalmue i tillegg til sildreartene, soleiene og arvene. Dette er også planter som Svalbardturister har lett tilgang til, sier Spjelkavik.

Arktis Løvetann

Arktis løvetann. En av to løvetenner på Svalbard.

Foto: Sigmund Spjelkavik

De mest sjeldne plantene

Hva er de sjeldneste plantene på Svalbard?

– Med utgangspunkt i funnlokaliteter er det en lokalitet som peker seg ut med tre arter som foreløpig bare er funnet her. Stedet er ved de varme kildene i Bockfjorden.

– Her finnes trefingerurt, marinøkkel og hårstarr. Disse opptrer i relativt sunne bestander, mens det finnes en fjerde art som kanskje er den sjeldneste. Det er ullvier i Adventdalen.

Disse ser du kun på Svalbard

Botaniker Sigmund Spjelkavik forteller at det også finnes noen få arter som bare finnes på Svalbard.

Vanligvis regner en med tre slike arter. Disse er svalbardsildre, svalbardmure og svalbardsaltgress.

– Den som er lettest å finne og kjenne igjen er svalbardsildra som med litt instruksjon i felt, kan skilles fra knoppsildra. Svalbardmura er sjeldnere og svalbardsaltgresset er for spesialister.