Arkivert artikkel

Denne artikkelen vil ikke lenger bli oppdatert. Mer informasjon

I disse skogsområdene finner du sopp

Vil du på soppsanking men vet ikke hvor du finner de gode matsoppene? Her er oversikt over hvilke skogsområdene de ulike artene vokser i!

Kantarell

KANTARELL: Dette er en god matsopp som finnes i blant annet granskog.

Foto: Greve, Jan / Scanpix
Soppkurv

Har du kunnskap på forhånd om hvilke sopp du skal plukke og hvor kan du komme hjem med kurver fyllt med deilig matsopp.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I våre flotte frodige naturer finner vi skogens gull – nemlig soppen! Skal du på sopptur kan det være en stor fordel å vite hvor du finner de ulike artene.

– Det er viktig å planlegge hvor man skal dra, og helst ha med seg en erfaren soppsamler, forteller soppekspert og forfatter bak boken «Sopphåndboka», Per Marstad.

Hvilken matsopp ønsker du å plukke?

Har du aldri vært på soppsanking før kan det være lurt å forhøre seg med noen om hvor du kan finne god matsopp.

– Mange leter gjerne etter kantareller og steinsopp. Da må man tenke seg hvilke skog disse soppene befinner seg i. De store soppene, samlivssoppene, vokser sammen med trær, mens noen vokser bare under furu, for eksempel smørsopp.

Hvilke type skoger du finner ulike arter av sopp går Marstad inn på i sin bok «Sopphåndboka» fra juli 2011.

Sopp i granskog

Steinsopp

Steinsopp

Foto: Baard Næss
Steinsopp

Steinsopp

Foto: Per Marstad
Kantareller i Estenstadmarka

Kantarell

Foto: Arne Venstad
Soppkurv: Traktkantarell (høstkantarell), kantarell (ekte) og fåresopp finnes i kurven.

Traktkantarell, kantarell og fåresopp

Foto: Illustrasjonsfoto: Jan Greve / Scanpix
Kremle

Kremle

Foto: Baard Næss
Mild gulkremle

Mild gulkremle

Foto: Per Marstad
Gulrød kremle

Gulrød kremle

Foto: Per Marstad
Rimsopp

Rimsopp

Foto: Baard Næss
Rimsopp

Rimsopp

Foto: Per Marstad
Rødskrubb

Rødskrubb

Foto: Anne Lognvik/NRK
Rød fluesopp

Rød fluesopp

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Mange av storsoppene våre lever i samliv med gran. Noen av matsoppene i granskog forekommer gange i relativt ung skog, for eksempel steinsopp, mens de fleste trives best i gammel skog, for eksempel fåresopp, blek piggsopp og traktkantarell.

Disse matsoppene finner du i granskog:

 • Kantarell
 • Traktkantarell
 • Blek piggsopp
 • Steinsopp
 • Fåresopp
 • Granmatriske
 • Grantårekremle og flere andre kremler
 • Snøballsjampinjong
 • Blodsjampinjong

Giftige sopper vokser også sammen med gran, for eksempel spiss giftslørsopp, hvit fluesopp og brun fluesopp.

Sopp i furuskog

Mye av furuskogen forekommer på sandig mark, som furumoer. Vi har også en del furu på kalkrik mark der det finnes flere sjeldne sopper.

Disse matsoppene finner du i furuskog:

 • Rødbrun steinsopp
 • Smørsopp
 • Sandsopp
 • Furumatriske
 • Storkremle og flere andre kremler

Sjeldne arter kan du også være heldig å finne i furuskog, som for eksempel furugråkjuke. Den er for øvrig kun funnet 20 steder i Norge.

Sopp i løvskog/bjørkeskog

Et av de vanligste løvtrærne i Norge er bjørk, og finnes over hele landet. Her kan du blant annet finne rimsopp, som særlig vokser i fjellbjørkeskogen.

Disse matsoppene finner du i løvskog/bjørkeskog:

 • Rimsopp
 • Rødskrudd
 • Kantarell
 • Mild gulkremle og andre kremlearter

Sjeldne arter som vokser sammen med bjørk er Gyllenkremle, den er meget sjelden her i landet.

Sopp i edelløvskog

I de sørligste delene av landet vokser det en del edelløvtrær, ofte i kulturpåvirket landskap som parker og beiter.

Disse matsoppene finner du i edelløvskog:

 • Kantarell
 • Bleklodden steinsopp
 • Eikeskrubb
 • Mandelriske
 • Kamelonkremle og andre kremler

Giftig sopp som grønn fluesopp, hvit fluesopp, butt giftslørsopp, giftig rødskivesopp og panterfluesopp vokser mye i edelløvskog.

Sopp på beitet og i grasmark

Et stort antall av storsoppene her i landet finner vi på beite og i grasmark. På ugjødslede naturbeiter finnes mange spesielle sopper som trues av det moderne landbruket, for eksempel jordtunger, vokssopper, rødskivesopper og fingersopper.

Disse matsoppene finner du på beitet og i grasmark:

 • Skarlagenvokssopp
 • Engvokssopp
 • Matblekksopp
 • Blå ridderhatt
 • Flere sjampinjonger

Sjeldne arter som rød honningvokssopp og praktrødskivesopp vokser her. Jordtunger er også en gruppe sopper som vokser på naturbeiter, og blant de sjeldne her finner du oliventunge.

Sopp i fjellet

Soppene i fjellet kommer ofte tidligere enn i lavlandet, og er ofte mindre markspist. I fjellbjørkeskogen er det ofte rike forekomster av rimsopp, rødskrubb og kremle.

Disse matsoppene finner du i fjellet:

 • Rimsopp
 • Rødskrubb
 • Kantarell
 • Fjellridderhatt

LES OGSÅ: Den store soppguiden – dette bør du vite til soppturen!

Hvor har du funnet sopp i år? Legg igjen kommentar!