Arkivert artikkel

Denne artikkelen vil ikke lenger bli oppdatert. Mer informasjon

Seks turer langs elvene i Oslo

Elvestrekningene midt i Oslo preges av urskog, canyon og villmark.

Lysakerelva

OVERRASKET: Selv folk som har bodd her lenge, kan overraskes over at Oslo gjennomstrømmes av små og store vassdrag. Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen/ Den Norske Turistforening

Turer langs seks spennende elver: Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva, Akerselva, Alna og Ljanselva.

Elvestrekningene er grønne lunger preget av skog og vegetasjon som ofte har fått vokse og falle fritt. Dette gir dem et unikt potensial for naturopplevelser - midt i byen. Noen av dem er flotte kvelds- og ettermiddagsturer, andre er lange og varierte nok for en hel dagstur.

TUR 1: Juv og dramatikk ved Lysakerelva

Lysakerelva

Trapper gjør passasjen langs Lysakerelva lettere. Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen/ Den Norske Turistforening
 • Den syv kilometer lange Lysakerelva har siden 1948 markert kommunegrensen mellom Oslo og Bærum. Navnet har elva fått etter Lysaker gård, som lå ved munningen.
 • De nære områdene langs elva preges mest av vegetasjon, men også noe industribebyggelse. Flere steder finnes ruiner etter sagbruk og møller, og rester etter tømmerfløting og jernverk er fremdeles synlige.
 • Dype juv tett begrodd av store trær skaper en dramatikk som overrasker så tett på storbyen.
 • Den øverste delen renner relativt rolig, men nedenfor Røa kastes vannet ut i strie partier, fosser og flotte stryk.
 • Lysakerelva har også greit fiske. Laks og sjøørret svømmer cirka en kilometer opp i vassdraget, mens resten av elva befolkes av en stor, men småvokst ørretbestand.

Mulig startsted: Røa (T-bane mot Østerås) er et godt sted å begynne. Følg Griniveien til du kommer til elva.

Tips: Elva benyttes av elvepadlere i vårflommen. NB: Turveien skal utbedres i året som kommer og er derfor delvis lagt om.

TUR 2: Sjeldne arter ved Mærradalsbekken

Mærradalsbekken

Vakkert ved Mærradalsbekken. Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen/ Den Norske Turistforening
 • Mærradalsbekken dannes av mindre bekker på Voksen og renner sørover øst for Røa. Øverst kommer stadig nye bekker til i et område preget av tett skog mellom boligfeltene.
 • Mærradalsbekken renner inn i rør under en park på Hovseter og cirka 900 meter er skjult under bakken. Herfra og ned til Radiumhospitalet renner den gjennom Mærradalen, en to kilometer lang strekning som anses som nasjonalt viktig for bevaring av biologisk mangfold.
 • Her nede finnes urskog i ordets rette forstand, skog som har fått utvikle seg tilnærmet uberørt av menneskelig påvirkning.
 • En rekke rødlistede, truede arter, blant dem flere sjeldne sopparter, har gjort dalen til en velbrukt feltplass for studenter og forskere. Dyrelivet er ellers rikt.
 • Gråorheggeskogen i dalen har for eksempel en tetthet av fugl på høyde med tropiske regnskoger (3000 par per kvadratkilometer). Terrenget er flott og dramatisk.

Mulig startsted: Vest for Radiumhospitalet (buss 42 mot Kolsås) kan du gå rett opp i Mærradalen.

Tips: Øverst i dalen går en nesten gjengrodd, naturskjønn sti langs vestsiden av elva.

TUR 3: Våtmark ved Hoffselva

Elvelangs i Oslo

Fredelige passasjer gjennom landets største by. Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen / Den Norske Turistforening
ved elv oslo

Urskogpreg, nesten midt i byen. Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen/ Den Norske Turistforening
hjerte ved elv

Kjærlighet ved elva. Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen/ Den Norske Turistforening
 • Dette lille vassdraget, Hoffselva, har sine kilder i Holmenkollen, Voksenåsen og Vettakollen og passerer forbi hyggelige, små vann og gjennom grønne elvepassasjer.
 • Underveis ligger blant annet Smedstaddammen, et lokalt verneverdig våtmarksområde hvor flere vannfuglearter hekker.
 • Dammen huser flere fiskearter, og selv om størrelsen på fangsten sjelden er noe å skryte av, benytter mange sportsfiskere bryggene her til å finpusse fluekasteteknikken.
 • På grunn av at elva passerer gjennom en del rør og private eiendommer, er bare visse strekninger tilgjengelig for allmenn ferdsel. En av disse er turveien fra Makrellbakken og nedover til Ullernchausseen. Her er flott skog, yrende fugleliv og flere kulturminner etter gamle husmannsplasser.

Mulig startsted: Makrellbekken T-banestasjon (T-bane 2 mot Østerås).

Tips: Ved lav vannstand kan man følge elva nordover i en dyp kløft fra Hoffsdammen. Her inne ligger Dronningfossen, oppkalt etter Kong Oscar 2.s kone Sophie, som syntes fossen var svært vakker.

TUR 4: Fiske i Akerselva

 • I dag er Akerselva renset opp, og den renner som en grønn lunge gjennom Oslo.
 • Du kan følge elva på sti og turvei helt fra starten i Maridalsvannet til Grønland i sentrum. Den siste strekningen ut til operaen i Bjørvika, er den eneste biten som renner under bakken.
 • Underveis går den gjennom skoger, kontorområder proppfulle av kulturminner fra tidligere tiders storindustri, parker og boligfelt.
 • Akerselva er et av byens viktigste rekreasjonsområder og samler et yrende folkeliv hver eneste dag.
 • Strekningen er sånn sett kanskje ikke stedet for den store naturopplevelsen, men er absolutt verdt en vandring.
 • Før forurensingen tok overhånd, var elva en god fiskeelv, og fram til 1860 ble det drevet laksefiske i elva. Fra 1990-årene har det igjen blitt mulig å fiske laks og ørret i de nedre delene av elva.

Mulig startsted: Frysja (buss 54 mot Kjelsås). Følg elva sørover gjennom grønne skoger til Nydalen.

Tips: Akerselva har greit fiske. De nedre delen av elva huser laks i perioder, de øvre delene ørret.

Les også: På fisketur i Østmarka

TUR 5: Rikt plante og dyreliv ved Alna

Alna elva

Alnaelva renner fra Alunsjøen til til Gamlebyen. Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen / Den Norske Turistforening
 • Oslos lengste elv er 15 kilometer lang og byr på stor variasjon, der den renner gjennom kulturlandskap, boligstrøk, industrifelt og områder med preg av urskog.
 • Alna slynger seg i brede buer gjennom jungellignende oreskog på en flott og åpen elveslette.
 • Deretter skjærer elva seg dypere ned i landskapet rundt Brubakk og fortsetter mot fjorden forbi gammelskog og blomsterenger, gjennom fuktige strandsumpområder og diverse rørstrekninger.
 • Om du følger elva i sin helhet, må du stedvis gjennom boligfelt og følge veier. Mesteparten av strekningen gås likevel nede i skogen.
 • Plante- og dyrelivet er svært rikt. Faktisk er det bevist at det langs elva lever ti pattedyrarter, 57 fuglearter, to amfibiearter, 370 plantearter og 400 sopparter og Urskog. Midt i byen.

Mulig startsted: Kværner (buss 74 mot Mortensrud). Cirka ti minutters gange herfra til Svartdalsparken. Turveien herfra leder rett inn i Svartdalen med Alna.

Tips: Ta deg også tid til å gå gjennom Kværnerbyen, der deler av den rørlagte elva er løftet opp i lyset i åpne «bassenger».

TUR 6: Kulturminner ved Ljanselva

Ender i elv

Ender er det mest av, men alt fra ugler til elg lever langs byelvene. Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen/ Den Norske Turistforening
elv i Oslo 1

En liten avstikker fra turveien, og du er midt i «villmarken. »Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen/ Den Norske Turistforening
elv og blader v Oslo

Høst i Oslo. Foto: Marius Nergård Pettersen/Den Norske Turistforening

Foto: Marius Nergård Pettersen/ Den Norske Turistforening
 • Øst i Oslo renner Ljanselva fra Nøklevann i Østmarka og vestover til fjorden. Underveis styrkes den av flere småbekker.
 • Flotte naturopplevelser venter for den som beveger seg langs denne 13 kilometer lange vannveien.
 • Til forskjell fra de andre byelvene har Ljanselva lange, sammenhengende strekninger helt uten bebyggelse. Dette er unikt og den lange strekningen mellom Skraperudtjern og fjorden er sikret med et cirka 100 meter bredt verneområde på hver side av elva.
 • Også flere kulturminner venter mellom trærne: Blant de viktigste kan vi nevne Rustadsaga, en sag som ligger ved elvas start ved Nøklevann og som ble bygget på slutten av 1500-tallet.

Mulig startsted: Skullerud (T-bane 3 mot Mortensrud) ligger fint plassert langs elvestrekningen.

Tips: Ved Ljabru hovedgård ligger en flott steinhvelvbro fra 1804.

Les også:

UT.no på Facebook