Arkivert artikkel

Denne artikkelen vil ikke lenger bli oppdatert. Mer informasjon

Leker mindre i naturen

Ny forskning viser at barn i dag leker mye mindre ute der de bor.

Barn klatrer i tre

Før var naturen der barna bor en samlende lekeplass for alle. Nå kjøres barn til aktiviteter etter foreldrenes ønsker.

Foto: Terje Dale / NRK
Margrete Skår

Forsker Margrete Skår har studert hvordan barn bruker naturen der de bor.

Foto: Aslak Ballari / NRK
Illustrasjonsfoto

Før spilte barna fotball på løkka, nå spiller de på organiserte lag og løkka gror igjen.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Tidligere tok barn gradvis i bruk større områder av naturen til fri lek, nå blir de ofte kjørt til aktiviteter.

Foto: Lise Åserud / Scanpix
Store oppdagelser i fjæra

Fri lek i naturen utvikler barnas kreativitet og selvstendighet.

Foto: Julie Maske/Den Norske Turistforening

Fotballøkka gror igjen, den lokale skiløypen snør ned og barna kjøres til sentrale anlegg for organisert trening.

Det er noen av konklusjonene som stipendiat hos Norsk institutt for naturforskning , Margrete Skår, har funnet i arbeidet med sin doktorgrad.

– I verste fall kan det bety at barn ikke får utviklet egenskaper som selvstendighet, kreativitet og mestring, sier Skår.

Europeisk og amerikansk forskning viser at dette er egenskaper som styrkes gjennom barns frie lek i naturen.

– Vokser ikke inn i naturen

Konsekvensene er likevel usikre. Dette er store og helt nye endringer i barndommen til den oppvoksende generasjonen.

– Det er historisk nytt at norske barn ikke vokser seg inn i naturen, sier Skår.

– Det organiserte aktivitets- og friluftstilbudet har også kvaliteter, men det er ikke de samme egenskapene som styrkes som gjennom fri lek i naturen, sier hun.

Hverdagen er organisert

Skår har studert den daglige bruken av naturen: hverdagsfriluftslivet. For barn er det tre hovedtrekk som karakteriserer hverdagslivet og som får konsekvenser for naturbruken:

  • Tid i barnehage og skole der naturbruken er planlagt og styrt av voksne.
  • Tilgang til data og dataspill er blitt almenn og barn tilbringer mye tid foran skjermen.
  • Fritiden er blitt stadig mer organisert.

Barn er i fysisk aktivitet, men tiden er mer organisert og styrt av voksne, viser Skårs forskning. Organisert sport og idrett tar over for fri lek. Aktiviteter er ofte så langt hjemmefra at barna må kjøres.

Også barnas naturbruk er mer organisert.

– Når barna ikke er ute i naturen alene kan få konsekvenser for motivasjonen til å ta seg ut i naturen på egen hånd senere. Kanksje vil vi få et mer organisert friluftsliv, sier Skår.

Naturbarnehage

Barnehager og skoler organiserer barnas lek i natur.

Foto: Tina Brock / NRK

– Mister «fristed»

Barna mister også en uformell arena. Før møttes gutter og jenter fra ulike sosiale lag ute til lek, nå kommer det an på hva foreldrene tar initiativ til.

Skår mener utviklingen bør få konsekvenser.

– Jeg har tro på at barna har godt at tid og rom i naturen på egne premisser. Voksne får et stort ansvar for å sørge for at de får det i fremtiden, sier hun.

Les mer hos Nina.no: Organiserte barn - mindre i nærmiljøets natur

Foreldre overbeskytter barna sine, se video fra NRK Puls:

Video nsps_upload_2009_10_12_9_16_45_3706.jpg

Les mer hos NRK Puls: "Bomullsbarn" kan få angst