Arkivert artikkel

Denne artikkelen vil ikke lenger bli oppdatert. Mer informasjon

Sju historiske vandreruter åpnes i sommer

I fotefarene til handelsfolk, driftekarer og gjeterjenter kan du denne sommeren oppleve sju lange turer med historisk sus.

Kvinne går opp steintrappetrinn i Kamphamrane

TRYGGE TRINN: De gamle steintrappene over Kamperhamrane i Stryn er en av strekningene som nå er restaurert.

Foto: Anne Rudsengen / Statens naturoppsyn

Kilde: Deler av artikkelen er hentet fra Fjell og Vidde nr. 2/2015

Helt fra vi fikk bosettinger i Norge har folk gått over fjellvidder, langs skogstrekninger, mellom byer, bygder og gårder.

Mange av de gamle ferdselsveiene er for lengst forsvunnet, mens andre finnes fremdeles. Nå er noen av stiene og de gamle ferdselsårene rustet opp og klare for ny bruk.

Riksantikvaren og Den Norske Turistforening samarbeider om prosjektet «Historiske vandreruter», og i Friluftslivets år åpnes sju ruter:

1. Finnskogrunden

Lebiko, ubetjent DNT-hytte på Finnskogen

Lebiko, ubetjent DNT-hytte på Finnskogen.

Foto: Åsmund Skasdammen

Lengst sør i Hedmark ligger Finnskogen, preget av den skogfinske innvandringen. Her vandrer du mellom finnetorp og gamle boplasser rundt innsjøen Møkeren i Austmarka i Kongsvinger kommune. Legg gjerne inn en overnatting på Lebiko.

2. Turistvegen over Folgefonna

Historisk bilde fra Keiserstien

Veien til Folgefonna over Garhammersæter i Mauranger.

Foto: Knud Knudsen / UB i Bergen

Dette er en gammel spektakulær ridevei som går fra Sunndalen over Folgefonna og ned til Tokheim ved Sørfjorden i Hardanger.

3. Kamperhamrane fra Skjåk til Stryn

Sherpaer som ruster opp norske turstier

Kamperhamrane er restaurert ved hjelp fra sherpaer.

Foto: Anne Rudsengen / Statens naturoppsyn

Den gamle ferdselsveien fra Skjåk til Stryn har vært lite i bruk i lang tid. Nå er de gamle steintrappene og hellegangene restaurert slik at flere kan følge de historiske fotefarene.

Reportasje: På sporet av gammalt slit

4. Brudled i Sirdalsheiene

Brudle

Brudled er steinformasjoner, fysiske spor etter brudefølger i Sirdalsheiene.

Foto: Alf Sunde

Typisk for indre Agder med tilgrensende heier er bart berg som stikker opp av lyng og torv. Her kan man finne rare steinsettinger. Noen kalles brudled. Det er fysiske spor etter et brudefølge i steinformasjoner. Turen går fra Josdal i Sirdal til Salmeli i Kvinesdal.

  • Åpningsarrangement 23. august.

5. Jacobinerruta i Drøbak

Oscarsborg

Oscarsborg i Drøbaksundet.

Foto: Oslofjorden Friluftsråd

Fergekvinnen Jacobine i Drøbaksundet var alenemor og rodde folk over fjorden. Jacobineruta er laget til minne om henne, og inkluderer vandring på Håøya med sin krigs- og sosialhistorie.

(Turforslaget over er del 1 av 4, klikk deg videre fra del 1.)

6. Flyktningruta til Sverige

Finnskogen

Det går flere fluktruter gjennom Finnskogen til Sverige.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Det var mange fluktveier fra Norge til Sverige under krigen. En av dem er merket fra Skullerud til svenskegrensen, via Østmarka, Enebakk og Eidskog. Ruta er også kalt Timianruta.

Reportasje: I flyktningenes fotspor gjennom Finnskogen

  • Åpningsarrangement 10.–13. september: Vandring fra Skullerud til Grenselosmuséet i Eidskog.

7. Telegrafruta over Saltfjellet

Saltfjellet

Rester etter telegrafstolper og veifundamenter på Saltfjellet.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Vil du gå i sporene etter anleggsarbeiderne som satte opp telegraflinja på Saltfjellet på 1860-tallet? Her er rester etter telegrafstolper og veifundamenter, anlagt av omreisende rallarer.

  • Åpningsarrangement 18.–20. september på Krukkistua.

Les mer om de historiske vandrerutene på Riksantikarens nettsider.

Les også: Seks romantiske sommerturar