Arkivert artikkel

Denne artikkelen vil ikke lenger bli oppdatert. Mer informasjon

– La barna bli glad i naturen

Bare ved å bli glade i naturen vil barna stå opp for det som er truet, mener filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen.

Raudvatnet, Mo i Rana

TAPT NATUR: Dagens barn kan bli den generasjonen som opplever det største tapet av arter og urørt natur.

Foto: Ingrid Winge Larsson

Kilde: Fjell og Vidde, nr. 5/2013

Arne Johan Vetlesen

Engasjert: Arne Johan Vetlesen vil ha barna mer ut i naturen.

Foto: Julie Maske / Den Norske Turistforening

Den spontane, egenorganiserte leken i naturen har avtatt. Barn bruker mer tid på organiserte fritidsaktiviteter, og er mye mer innendørs, viser nyere forskning.

Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen ved Universitetet i Oslo observerer utviklingen som miljøfilosof og pappa. Han mener barn og unge må ut i naturen. Årsakene er ikke bare de åpenbare.

– Stillesitting og fedme er ett perspektiv, men det er det mange andre som snakker om. Jeg er opptatt av at barna skal bli glade i naturen. Jeg tror de vil ta bedre vare på den da, sier Vetlesen.

Naturen kan gjøre oss mer ydmyke

Urbanisering har ført til mindre naturkontakt i hverdagen, viser en fersk studie ved Høgskolen i Telemark. Funnene om barns minskende uteaktivitet henger sammen med vår moderne livsstil og det aktuelle begrepet «tidsklemma», hevder forskerne.

En rekke undersøkelser om barn og naturopplevelser konkluderer med at naturmøte er av meget stor verdi for barns og unges utvikling.

Miljøfilosof Vetlesen kunne ikke vært mer enig. Han er opptatt av at vi skal komme oss utenfor det som er tilrettelagt for menneskelige formål.

– I naturen er du over i et annet element. Der kan du ikke bestemme akkurat hva du skal få se eller oppleve. Hvis du går i et bestemt område hvor det finnes kongeørn, kan du være heldig å se den, men det kan like godt hende at du ikke gjør det. Hvis du får se kongeørnen, arter det seg som en ren gave. Det er ikke noe du kan kontrollere og bestemme over, sier han.

Vetlesen mener at denne erfaringen er viktig for moderne mennesker:

– Det kan gi en erkjennelse av at vi inngår i en større sammenheng. Mennesket er én blant millioner av arter. Naturen kan gjøre oss mer ydmyke.

Barn lager ikke hierarki

Arne Johan Vetlesen har tre barn, og han har sett hvordan opplevelser av natur og dyr kan stimulere til undring over alle de merkelige former for liv som finnes.

– Barn har en helt naturlig nysgjerrighet for de ikke-menneskelige formene for liv. Denne nysgjerrigheten er universell. At det finnes ulike former for liv, der noen går, noen kryper, noen flyr, det er bare fascinerende for dem, uten at de har laget noe hierarki der noe er mye verdt og annet mindre verdt. Barn er demokratiske i sin innstilling.

Det gjør inntrykk på ham å ta barna sine med til Kristiansand dyrepark og se hvordan stadig flere av artene kategoriseres som truede. Barna hans ble fascinerte da de så hubroen i parken.

Artene forsvinner

– De var ikke forberedt på at det fins ugler som er så store. Men da de spurte om de vil se den i skogen noen gang, måtte jeg svare nei. Det finnes ennå noen hubroer i Norge, men de forsvinner ofte fra der de er på grunn av veiutbygging, husbygging, vindturbiner eller andre naturinngrep. Dessverre er det mest sannsynlig at den eneste hubroen de får se er i dyreparken.

Antall arter som dør ut i moderne tid har økt, og hastigheten er langt høyere enn det som er naturlig. Endret arealbruk, forurensning, klimaendringer, beskatning og spredning av fremmede arter er viktige årsaker.

I Norge er 125 arter forsvunnet de siste 200 årene, de fleste er biller, veps og sommerfugler. Rundt 2400 arter regnes som er truet.

– Ikke ta med barna ut

I fjor ga Jørgen Randers, professor i klimastrategi, ut boken 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. Her lister han blant annet opp tjue personlige råd, der nummer fire lyder slik: «Ikke lær dine barn kjærlighet til urørt natur.»

Begrunnelsen er at menneskene er i ferd med å eliminere all urørt natur, og at ved å lære barnet ditt å elske dette, vil du lære det å elske noe som i framtiden blir nær umulig å finne. Barnet ditt blir ulykkelig. Dette budskapet har gjort inntrykk på Arne Johan Vetlesen. Han er grunnleggende uenig.

– Jørgen Randers er en kunnskapsrik mann. Det kan være han har rett, men jeg tror han konkluderer feil.

– Jeg mener at man tvert imot må bruke tiden framover til å gjøre det man kan for at barna skal utvikle kjærlighet til naturen. Hvis ikke den kommende generasjon politisk stiller opp for det som er igjen av urørt natur, er det i hvert fall noe som står for fall, sier han.

– Dersom foreldre og besteforeldre ikke tar med barna ut, risikerer de at barna en dag kommer til dem og spør: «Hvorfor sa dere ikke fra om at vi er i ferd med å miste så mye natur, så jeg i alle fall kunne gjøre en innsats for å forhindre det?»

Les også:

Jente på fjelltur

TA MED BARNA UT: Barna er mer innendørs enn før. Vi gjør dem en tjeneste ved å la dem oppleve naturen.

Foto: Karethe Solstad
Jente på klatretur

OPPDAGELSESFERD: Gjennom aktiv lek i naturen får barna både naturglede og fysisk utfoldelse. De har en nysgjerrighet som får næring i møte med planter, fjellvegger og stier.

Foto: Per Roger Bekken